Zenit 2018 intro

Regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 12.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom. Zúčastnili sa ho súťažiaci z okresov Humenné a Medzilaborce

SOŠT nepostúpila do krajského kola v Šarišských Michaľanoch, ktoré sa uskutoční v decemberi 2019.

Reprezentovali nás:

  • Lukáč Stanislav - IV.A
  • Gajdoš Branislav - II.C
  • Rada Kristián - I.Ae
  • Ištok Tadeáš - I.Al

Výsledky:

SOŠT – OA Humenné 1:4

SOŠT – HA 1:4


Zenit 2018 intro