Počas Dňa otvorených dverí navštívili našu školu žiaci zo 17 základných škôl v celkovom počte 216 žiakov, ktorým boli predstavené špeciálne laboratóriá a odborné učebne.

V popoludňajších hodinách pokračoval 14. ročník európskeho dňa rodičov a školy, ktorého úvodná časť prebiehala v telocvični, športový areál tak „na pár okamihov“ zmenil svoju tvár. Prítomných rodičov, pedagogických zamestnancov školy i žiakov privítal na podujatí úvodným slovom riaditeľ školy Ing. Stanislav Onderišin. Žiaci našej SOŠ technickej pod vedením kreatívnych slovenčinárok, Mgr. Natálie Mattovej a Mgr. Lucie Alexovičovej, umeleckým slovom, spevom, tancom pozdravili prítomných. Svojimi vystúpeniami ukázali, že sú dobrí nielen vo svojej odbornosti, ale že v nich vrie i ohromný talent a nadšenie pre kultúru.

Európsky deň rodičov i školy mal aj svoju pracovnú časť – pokračoval v triedach triednymi rodičovskými združeniami. Po skončení slávnostnej časti bolo pripravené pre prítomných rodičov malé občerstvenie, ktoré zavŕšilo toto vydarené podujatie troch súčinných ľudských zdrojov, bez ktorých by škola bola len prázdnou budovou – žiakov, ich rodičov a pedagógov.

Fotogaléria z dňa otvorených dverí

Chemické laboratórium

Strojárske dielne

Laboratórium mechatroniky

PC Show


Kto nás navštívil


Kultúrny program k XIV. európskemu dňu rodičov a školy