Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe kódu uchádzača, ktorý je uvedený v Rozhodnutí.

Kód uchádzača

Informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2023/24 a 2024/2025

Základné informácie o prijímacích skúškach

 1. Prijímacie konanie pre školský rok 2023/24 v SOŠT v Humennom sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/24 sa uskutočnia:
  • 1. termín: 4. mája 2023 (štvrtok)

  • 2. termín: 9. mája 2023 (utorok)

 3. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúramatematika.
 4. Do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/24 možno prijať:
  Študijný odborPočet žiakov
  2413 K mechanik strojov a zariadení 12
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 18
  2697 K mechanik elektrotechnik 18
  2860 K chemik operátor 8
  3447 K grafik digitálnych médií 10
  Spolu: 66
 5. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠ technickej (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Ponuka študijných odborov 2023/24

Termíny prijímacích skúšok

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.