Dnes je: sobota, 23. september 2023. Meniny má: Zdenka

Výsledky prijímacieho konania

Výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe kódu uchádzača, ktorý je uvedený v Rozhodnutí.

Kód uchádzača

Informácie o prijímacích skúškach na školský rok 2023/24 a 2024/2025

Termíny prijímacích skúšok

Základné informácie o prijímacích skúškach

 1. Prijímacie konanie pre školský rok 2023/24 v SOŠT v Humennom sa bude konať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 2. Prijímacie skúšky pre školský rok 2023/24 sa uskutočnia:
  • 1. termín: 4. mája 2023 (štvrtok)

  • 2. termín: 9. mája 2023 (utorok)

 3. Profilovými predmetmi na prijímacích skúškach budú slovenský jazyk a literatúramatematika.
 4. Do tried prvého ročníka pre školský rok 2023/24 možno prijať:
  Študijný odborPočet žiakov
  2413 K mechanik strojov a zariadení 12
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 18
  2697 K mechanik elektrotechnik 18
  2860 K chemik operátor 8
  3447 K grafik digitálnych médií 10
  Spolu: 66
 5. Do prvého ročníka študijného odboru SOŠ technickej (vzdelávací program úplného stredného odborného vzdelania) môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie (úspešne ukončil deviaty ročník základnej školy) a splnil podmienky prijímacieho konania.

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: