Žiaci súťažili v kategórii 2D, 1 žiak v kategórii 2C2. Svoje vedomosti preukázali v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatickom teste, v práci s obrázkom a voľnom rozhovore.

Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2D
1. miesto – Adrián Vodilka, IV.G
2. miesto – Tomáš Petko, IV.B
3. miesto – Karol Krabáč, IV.A
 
Olympiáda v anglickom jazyku, kategória 2C2
1. miesto – Ivo Rokita, I.C
 
Olympiáda v nemeckom jazyku
1. miesto – Peter Gerboc, I.A
2. miesto – Dário Hudák, I.B
3. miesto – Ladislav Hudák, IV.A