Harmonogram činnosti záujmových útvarov

#Vedúci záujmového útvaruNázov aktivityDeň
1 Matúš Pavelčák Folklórny súbor pondelok
2 Andrea Biľová Horolezecký krúžok utorok, štvrtok
3 Viera Brillová Kultúrno-športový krúžok pondelok
4 Jaroslava Buocová Každodenná ruština utorok, štvrtok
5 Viktor Cerula Cudzí jazyk efektívne pondelok
6 Katarína Dravecká Badmintonový krúžok štvrtok
7 Andrea Drábová Zdokonalím sa v 2. cudzom jazyku pondelok
8 Iveta Fedurčáková Chemická olympiáda pre 1. a 2. ročník streda
9 Stanislav Ivanko Chemická olympiáda pre 3. a 4. ročník streda
10 Katarína Jakubová Každodenná angličtina streda
11 Róbert Juhás, Marián Lojan Spoločenské tance pondelok
12 Miroslav Kalanin Elektrické meranie streda, štvrtok
13 Martina Kotusová Foto krúžok pondelok
14 Ladislav Kostolník Grafické programy štvrtok
15 Jozef Krídla Stolný tenis utorok
16 Miloš Krupa Krúžok mikroelektroniky piatok
17 Milan Mihaľov Anglicky v reálnych situáciách pondelok
18 Martina Miklošová Angličtina pre každého pondelok
19 Štefan Tomčák Futbalový krúžok streda
20 Štefan Tomčák Florbalový krúžok utorok
21 Eva Vladovičová Zábavná matematika pondelok
22 Richard Vlkolinský Posilňovňa I. pondelok
23 Richard Vlkolinský Posilňovňa II. streda