držitelia certifikátu ECDL

Počas školského roka naši žiaci mali možnosť získať Európsky vodičský preukaz na počítače – European Computer Driving Licence.

Umelá masáž srdca predvádzaná na figuríne

V dňoch 29. – 31. mája 2023 žiaci tretieho ročníka absolvovali Kurz na ochranu života a zdravia. Počas kurzu si žiaci rozšírili svoje vedomosti a praktické zručnosti o ochrane zdravia a života, ktoré boli zamerané hlavne na ochranu vlastného zdravia, na pomoc pri zachovaní zdravia iných spoluobčanov a aktívnu účasť na ochrane prírody.

Žiak čítajúci knihu

Marec je už klasicky venovaný knihám. A čo môže byť krajšou pripomienkou tohto mesiaca ako práca s knihami. Preto sme sa rozhodli pre tradične netradičnú akciu, a to Zber kníh a časopisov.Posledný marcový týždeň, 27. 3. 2023 – 31. 3. 2023, patril akcii s názvom Týždeň hlasného čítania. Akciu zastrešujú najmä knižnice, ale intenzívne sa realizuje aj na všetkých stupňoch škôl základných i stredných.

How to Build Use Project Plan Template 1

24. október je vo svete známy ako Medzinárodný deň školských knižníc. Tohtoročnou témou národných osláv školských knižníc bolo „Ako máme radi našu školskú knižnicu“.

Zenit 2020

Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnil festival vedy Európska noc výskumníkov. Hlavný organizátor podujatia, Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR, pripravil bohatý a maximálne pestrý program.

Zenit 2018 intro

Štvrtý pondelok v mesiaci október 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 70 žiakov prvého ročníka a 12 žiakov druhého a tretieho ročníka, ktorí prezentovali.

odborne stretnutie VDS intro

Dňa 10. mája 2019 spoločnosť VSD a.s., Košice pripravila už deviate stretnutie majstrov odborného výcviku a učiteľov silnoprúdových predmetov partnerských stredných škôl. Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Ing. Viera Mikitová, Ing. Miloš Krupa, Ing. Ján Žinčák a Ing. Miroslav Kalanin.

Zalozka do knihy intro

Do projektu sme sa zapojili už druhýkrát, takže sme boli vyzbrojení prípravou naň. Veľmi nás potešilo, že do projektu sa chceli vo veľkej miere zapojiť hlavne 1. ročníky, čo je dobrý znak toho, že je o históriu a čítanie záujem.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.