sobota, 26. september 2020 Meniny má: Edita
Vitajte v novom školskom roku 2020/2021
Prajeme všetkým študentom a zamestnancom školy veľa kreativity a úspechov v novom školskom roku 2020/2021.
Posledné zvonenie 2020
Rozlúčka so štvrtákmi - príhovor riaditeľa školy (kliknite na zobrazenie článku)
Informácie ku korona vírusu
Získaj grant z 18 000€ fondu pre rozbehnutie tvojho startupu
Bianka Vasiľová - Mimikry,2017
1. miesto v II. vekovej kategórii a téme farebná fotografia v súťaži amatérskej fotografie H/AMFO Roberta Spielmanna 2020
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Matúša Sopkaniča
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Adam Firdu
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model spálne od Viktórie Nechanickej
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
Strojárstvo
Študijný odbor mechanik strojov a zariadení ponúka okrem iného študium návrhu pomocou CAD a CAM softvéru ale aj programovanie CNC strojov
3D model obývacej izby od Viktora Kríža
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
3D model vesmírnej lode - Michal Čelovský
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
Štúdium
Sme školou technického zamerania, kde môžete študovať odbory z oblasti elektrotechniky, strojárstva, počítačových technológií, chémie ale aj obchodu a marketingu
Elektrotechnika
Pre záujemcov o štúdium elektrotechniky ponúkame štúdijné odbory mechanik elektrotechnik a elektrotechnika
Grafik digitálnych médií
Tvorivosť, cit pre farby, priestorová predstavivosť, 3D modelovanie a mnoho ďalšieho môžete rozvinúť štúdiom v tomto odbore
Technické lýceum
Ponorte sa do sveta IT a objavte svoj talent pri programovaní, počítačovej grafike, tvorbe webových stránok, počítačových sieťach ...

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Voľby členov do Rady školy

Voľby členov rady školy v kategórii zástupcovia rodičov

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej na základe vyhlásenia Výzvy predsedu Prešovského samosprávneho kraja na voľby členov Rady školy pri Strednej odbornej škole technickej, Družstevná 1474/19 v Humennom v kategórii zástupcovia rodičov zo dňa 08. júna 2020

oznamuje,

že voľby členov rady školy sa uskutočnia dňa 01. októbra 2020 (štvrtok) v čase 08.00 hod. – 15.00 hod. na sekretariáte školy v  bloku A (prízemie, hlavná budova školy).

Do rady školy sa majú zvoliť 3 zástupcovia rodičov, ktorí nie sú zamestnancami školy. Kandidáti do rady školy za rodičov žiakov školy sa môžu prihlásiť do 29. 09. 2020 (utorok) na sekretariáte školy. Kandidatúru je potrebné potvrdiť písomným súhlasom.

 

Ing. Stanislav Onderišin

riaditeľ školy


Výzva na voľby členov Rady školy pri SOŠ technickej Humenné v kategórii zástupcovia rodičov

Bližšie informácie.

Informácie a pokyny k otvoreniu šk. roku 2020/2021

Zákonný zástupca, prípadne plnoletý žiak predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.
Vstup cudzím osobám do priestorov školy je možný len s výnimkou potvrdenou riaditeľom školy a čestným prehlásením o bezinfekčnosti danej osoby. Pod cudzou osobu sa rozumie akákoľvek iná osoba okrem zamestnanca školy a žiaka.
Na komunikáciu externých osôb so školou počas úradných (stránkových) hodín odporúčame využívať distančný spôsob komunikácie (písomný, maily a pod.), prezenčný spôsob komunikácie je možný len so súhlasom riaditeľa školy za vyššie uvedených podmienok.

 


Informácie pre obdobie od 2.9-14.9.2020 Informácie pre obdobie od 16.9.2020

Informácie | Zelená fáza Informácie | Oranžová fáza Informácie | Červená fáza

Výzva na predloženie ponuky

VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY
podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na stavebné práce s názvom:
„Rekonštrukcia strechy telocvične“

Bližšie informácie.

Najnovšie akcie

Ponuka štúdia: študijný odbor 2860K CHEMIK OPERÁTOR

  • maturitný odbor s výučným listom a možnosťou pokračovať na vysokej škole
  • široké uplatnenie na trhu práce v chemických prevádzkach
  • absolvent je schopný vykonávať činnosti spojené s ovládaním a riadením chemicko-technologických procesov
  • štátne motivačné štipendium až do výšky 580€ podľa dosiahnutého prospechu
  • prospechové štipendium až do výšky 250€
  • bonus 25% prospechového štipendia v závislosti od dochádzky
  • bezplatné stravovanie v školskej jedálni
  • pracovné oblečenie na praktické vyučovanie poskytnuté bezplatne
  • refundácia cestovného na praktické vyučovanie

Ponuka študijných odborov na školský rok 2020/21

Udalosti a akcie

Žiadne udalosti

Krátke správy

Active Quiz
Active Quiz
Napísané: august 28, 2020 Návštevy: 45

Active Quiz

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2020
TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2020
Napísané: august 28, 2020 Návštevy: 35

TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA 2020

Od 16. septembra 2020 štartuje na celom Slovensku TÝŽDEŇ DOBROVOĽNÍCTVA, do ktorého sa môže zapojiť naozaj každý až do 22. septembra 2020. V tomto čase, od stredy do utorka, spoja sily všetci, ktorí sú naklonení vypočuť volanie iných. V rovnakom...
Enersol SK 2020
Enersol SK 2020
Napísané: apríl 15, 2020 Návštevy: 192

Enersol SK 2020

Žiaci našej školy dňa 6.4.2020 natočili súťažne videá do celoslovenského kola ENERSOL SK 2020. Súťaž je zameraná na problematiku alternatívnych zdrojov energie, úspory energie, obnoviteľných zdrojov. Žiak Matta Martin s projektom „Optimalizácia...
Deň učiteľov
Deň učiteľov
Napísané: marec 30, 2020 Návštevy: 242

Deň učiteľov

Milé kolegyne, vážení kolegovia! Posledná dekáda mesiaca marca patrí nám všetkým, vtedy slávime náš sviatok Deň učiteľov, a preto mi dovoľte, aby som Vám vyjadril uznanie i úctu za to, že v rámci svojej zodpovednej práce si zachovávate aj v tejto...
Technická myšlienka roka 2020
Technická myšlienka roka 2020
Napísané: február 16, 2020 Návštevy: 401

Technická myšlienka roka 2020

V septembri 2019 bol vyhlásený 12. ročník celoslovenskej súťaže Technická myšlienka roka 2020, ktorá je organizovaná Fakultou elektrotechniky a informačných technológii Žilinskej univerzity v spolupráci s priemyselnými partnermi ON Semiconductor Slovakia,...
Erasmus pri Novom Jičíne
Erasmus  pri Novom Jičíne
Napísané: február 12, 2020 Návštevy: 445

Erasmus pri Novom Jičíne

Žiaci našej školy sa v rámci projektu Erasmus v termíne od 09.02.2020 do 27.02.2020 zúčastnia stáže vo firme VOP CZ, š.p. v Šenove pri Novom Jičíne.

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo