pondelok, 16. máj 2022 Meniny má: Svetozár
Deň učiteľov 2022
Markov fantastický úspech
V dňoch 29. – 31. marca 2022 v Brezne sa uskutočnilo celoštátne kolo 22. ročníka súťaže ZENIT v strojárstve, na ktorom sa prezentovalo 94 najlepších súťažiacich – víťazov krajských kôl v desiatich kategóriách – z celého Slovenska.
Pohľad na Erazmus+ v školskom roku 2021/2022
Už niekoľko rokov je naša škola zapojená do programu Erazmus+, ktorý dáva príležitosť žiakom i zamestnancom stráviť určité obdobie v zahraničí, prehĺbiť si nadobudnuté vedomosti, zlepšiť zručnosti a v neposlednom rade prináša motiváciu k dosahovaniu lepších výsledkov.
H/AMFO Roberta Spielmanna 2022
Tohoročnou témou súťaže H/AMFO Roberta Spielmanna 2022 bola PAMÄŤ.
Celoslovenské kolo Enersol SK 2021
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.
Práca Michala Jaroša - 3D model kuchyne
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model izby od Jany Kislanovej
3D model izby vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchyne od Slavomíra Švigára
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Kováča
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Alexandra Kostku
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kychyne ktorého autorom je Viktor Kira
3D model kuchyne vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model kuchynskej linky od Samuela Gubu
3D model kuchynskej linky vytvorený v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum

Podporte nás 2% z dane

1 Ako na to 2 Vyhlásenie pre 2% dane

Aktuálne informácie

Pokyny k prijímaciemu konaniu

Prvý termín prijímacieho konania sa uskutoční dňa 2. mája 2022 (pondelok) v priestoroch SOŠ technickej v Humennom. Príchod uchádzačov do školy v čase od 08.00 hod. do 08.30 hod.

 Uchádzač:

 • používa vlastné písacie potreby,
 • pri skúške z matematiky môže používať rysovacie potreby (trojuholník, uhlomer, kružidlo) a kalkulačku,
 • so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy.

V prípade, že sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody, najmä zdravotné, nemôže dostaviť na prijímacie skúšky, predloží jeho zákonný zástupca riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o povolenie vykonať skúšku v náhradnom termíne, doloženú potvrdením.Žiadosť spolu s potvrdením je potrebné predložiť najneskôr v deň konania skúšok, t. j. 2. 5. 2022 (pondelok) do 8.15 hod.

Voľné pracovné miesto

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

ekonóm/ka - samostatný odborný referent

bližšie informácie

Informácie o podmienkach prijímacieho konania na školský rok 2022/23 a 2023/2024
 1.  Prijímacie konanie pre školský rok 2022/2023 v SOŠT v Humennom sa uskutoční v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 415/2021 Z. z. .
 2. Pre školský rok 2022/2023 prijímame žiakov do odborov:
  Kód odboruNázov študijného odboru
  2413 K mechanik strojov a zariadení
  2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení
  2697 K mechanik elektrotechnik
  2860 K chemik operátor
  3447 K grafik digitálnych médií
 3.  Do prvého ročníka prijímame absolventov 9. ročníka základnej školy a absolventov 4. ročníka osemročného gymnázia, ktorí splnili podmienky prijímacieho konania.

Maturita 2022
Školské kolo SOČ

Dátum: 01.03.2022

Prezentácia súťažných prác: od 8:00 do 14:00

Prestávka: 9:45 – 10:15 12:00 – 12:30

MiestnosťTriedyKomisia
B 6
časový harmonogram
IV.A, IV.Cm predseda:Ing. J. Krídla
členovia: Ing. J. Biľanský, Mgr. M. Kulan
D 117
časový harmonogram
IV.A, IV.Cm predseda: Ing. Mgr. M. Kalanin
členovia: Ing. M. Krupa, Ing. R. Halgaš
C 12
časový harmonogram
IV.Bl, IV.Dg predseda: Mgr. M. Džambová
členovia: Mgr. D. Sivčo, Ing. M. Sudzina
D 19
časový harmonogram
IV.Cpo, IV.Ds predseda: Ing. L. Kostolník
členovia: Bc. T. Barančik, p. J. Gavalčin

Pokyny pre žiakov:

 • dokumentáciu a prezentáciu označiť svojim priezviskom, poslať konzultantovi
 • prísť aspoň 1 hodinu pred začiatkom obhajoby
 • začiatok obhajoby je v zoznamoch podľa miestnosti
 • v prípade zdravotných problémov kontaktovať predsedu komisie ( možnosť obhajovať online )
 • nejasnosti riešiť s konzultantom, resp. koordinátorom SOČ

V Humennom, 16.02.2022

Ing. Viera Mikitová (koordinátor SOČ)

Informácie o termínoch SOČ

TERMÍNY SÚŤAŽNÝCH PREHLIADOK

Školské kolo: 01.03.2022

Práce súťažiace v školskom kole ( prezentácia a technická dokumentácia v elektronickej podobe vypracovaná aspoň na 75% ) odovzdať do 27.02.2022.

Bližšie informácie poskytne váš konzultant.


Krajské kolo: 01.04.2022

Miesto konania: SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce


Celoštátne kolo: 26. – 29.04.2022

Miesto konania: SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb, Bardejov


Ing. Viera Mikitová

koordinátor SOČ

Najnovšie akcie

Ponuka študijných odborov 2022/23

Kam po škole

Udalosti a akcie

Linky

Nasilie banner 1170x100px 06 21

Partneri a sponzori

Andritz logo bukoza logo delcasting snina logo
jevrost logo marber logo HAGARD-HAL logo
TESCO logo chemstroj logo
RMR Slovensko logo
uez logo
VSD INNOGY logo consumer classroom VSD INNOGY logo