vianocna ikebana

Ako je už tradične na našej škole zvykom, v predvianočnom období si žiaci ozdobujú triedy, aby si takýmto spôsobom vytvorili prijemnú atmosféru Vianoc aj v škole. Mnohé z tried sa zapojili do Súťaže o najkrajšiu vianočnú výzdobu a najkrajšiu vianočnú ikebanu. Hodnotila sa celková výzdoba triedy a nástenky.

Po vyhodnotení porotou sa tieto triedy a ikebany umiestnili na prvých troch miestach:

Víťazné triedy

  1. miesto - IV.B
  2. miesto - II.D
  3. miesto - I.D a III.D

Víťazné ikebany

  1. miesto - Alena Župiková, Denisa Doležiová (IV.B)
  2. miesto - Danka Karoľová (IV.B)
  3. miesto - Dávid Sabol (I.G)