Po vyhodnotení porotou sa tieto triedy a ikebany umiestnili na prvých troch miestach:

Víťazné triedy

  1. miesto - IV.B
  2. miesto - II.D
  3. miesto - I.D a III.D

Víťazné ikebany

  1. miesto - Alena Župiková, Denisa Doležiová (IV.B)
  2. miesto - Danka Karoľová (IV.B)
  3. miesto - Dávid Sabol (I.G)