Zenit 2018 intro

Tohto roku sa uskutočnil nultý ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV v rámci súťaže MLADÝ TVORCA 2019 v priestoroch pavilónu M3 na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre.

Našu školu na tejto súťaži reprezentovali žiaci: Dávid Firda z triedy II.A zo štúdijného odboru „Elektrotechnika“ a Šimon Varichaj z triedy II.C zo štúdijného odboru „Mechanik elektrotechnik“. Obidvaja žiaci zodpovedne a poctivo pristupovali k zadaným úlohám (či už pri vypracovaní testu alebo pri zhotovovaní praktického zapojenia) a dokonca sa nebáli vzniesť aj námietku voči komisii, ktorá nesprávne vyhodnotila funkčnosť ich praktického zapojenia. Obidvom zúčastneným žiakom patrí poďakovanie za dôstojnú reprezentáciu našej školy.


20191106 120337
20191106 120333

Úvodný obrázok-zdroj:

https://siov.sk/skills-slovakia-interaktivne-prezentacie-a-sutaz-mladych-elektronikov-mlady-tvorca-2019/