pedagógovia ocenení plaketou Sophista pro regione

Úspešní pedagógovia a žiaci sú vyjadrením úspešnosti školy. Pri príležitosti ukončenia školského roka 2014/15 predseda Prešovského samosprávneho kraja MUDr. Peter Chudík už po siedmykrát ocenil v pondelok 15. júna v Divadle Jonáša Záborského v Prešove dvadsiatich najúspešnejších pedagógov a dvadsiatich najúspešnejších žiakov zo stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja.

Nesmierne nás teší, že medzi ocenenými boli až dvaja pedagógovia a dvaja žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom. Plaketou Jána Amosa Komenského Sophista pro regione – Učiteľ múdrosti pre región boli ocenení Mgr. Ján Matoš, riaditeľ SOŠ technickej a Ing. Jozef Krídla, učiteľ odborných elektrotechnických odborných predmetov.

Mgr. Ján Matoš pracuje v SOŠT od začiatku svojej pedagogickej kariéry (1975). Už trinásty rok riadi SOŠ technickú. Ocenenie nie je len za dlhoročnú výchovno-vzdelávaciu prácu, ale predovšetkým za jej výsledky a za súčasný progresívny rozvoj školy. Pod jeho vedením sa škola zmenila na modernú odbornú školu, ktorej študenti dosahujú vynikajúce výsledky v odborných súťažiach ako aj v športových a kultúrnospoločenských aktivitách.

Ing. Jozef Krídla je vo svojom odbore vynikajúcim odborníkom. Okrem výborných vyučovacích výsledkov, pod jeho vedením sa študenti školy každoročne zúčastňujú na odborných elektrotechnických súťažiach, na ktorých dosahujú vynikajúce umiestnenia. Každoročne organizuje školské a krajské kolo súťaže Enersol a je aj členom poroty v celoštátnom kole tejto súťaže. V minulom a v tomto školskom roku študenti pod jeho vedením získali na Enersole popredné umiestnenia a postúpili až na medzinárodné kolo súťaže Enersol v Českej republike, kde úspešne reprezentovali Slovenskú republiku.

Plaketou Lux mentium – Svetlo poznania boli ocenení dvaja žiaci štvrtého ročníka zo študijného odboru elektrotechnika Patrícia Valichnáčová (jediná študentka elektrotechniky počas histórie školy!) a Ladislav Hudák, dnes už úspešní absolventi školy. Okrem vynikajúceho prospechu, ktorý dosahovali počas celého štúdia, sa aktívne zapájali do rôznych súťaží, predovšetkým elektrotechnických.

Obaja úspešne reprezentovali školu aj PSK na 8. ročníku tímovej súťaže v tvorbe, konštrukcii i prezentácii funkčných modelov elektrotechnických zariadení, ktorú organizuje a. s. Východoslovenská distribučná Košice pre 5 vybraných stredných odborných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja.

Najväčší úspech dosiahli obaja v tomto školskom roku, keď na celoštátnom kole súťaže ENERSOL SK v Senici získali popredné umiestnenia vo svojich kategóriách a následne vynikajúco reprezentovali na medzinárodnom kole tejto súťaže v českej Jihlave.

Patrícia Valichnáčová v marci 2015 na celoslovenskom kole súťaže Mladý mechatronik v Leviciach obsadila spolu s deviatakom Matúšom Fedorčákom zo ZŠ Dargovských hrdinov tímovej súťaži žiakov základných a stredných škôl v silnej konkurencii vynikajúce druhé miesto.

Dosiahnutý úspech – ocenenie dvoch pedagógov a dvoch žiakov z jednej školy v rámci Prešovského samosprávneho kraja - naznačuje vynikajúcu kvalitu výchovy a vzdelávania v SOŠ technickej v Humennom. Zároveň však školu zaväzuje udržať a rozvíjať dosiahnutú úroveň.

Fotogaléria z akcie

  • pedagog-ucitel-ziak_w07
  • pedagog-ucitel-ziak_w09

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.