Stredoškolská odborná činnosť

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

SOČ - je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Súťažné odbory SOČ
 • 01 – Problematika voľného času
 • 02 – Matematika, fyzika
 • 03 – Chémia, potravinárstvo
 • 04 – Biológia
 • 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
 • 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
 • 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 • 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 • 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 • 11 – Informatika
 • 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • 13 – História, filozofia, právne vedy
 • 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 – Ekonomika a riadenie
 • 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 • 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Základné informácie

Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať podľa Metodickej príručky SOČ. Povolený maximálny počet strán bez príloh je 25 strán, ak bude mať práca väčší rozsah, nebude predmetom hodnotenia na príslušnom stupni súťaže. Podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita.

Zdroje informácií:

Na stiahnutie:

Dôležité dátumy - SOČ

piatok
5
apr 19

Prázdniny a štátne sviatky

27.12.2018 - 07.01.2019

01.02.2019

18.02.2019 - 22.02.2019
Jarné prázdniny (prázdniny)

18.04.2019 - 23.04.2019

19.04.2019
Veľký piatok (deň pracovného pokoja)

22.04.2019
Veľkonočný pondelok (deň pracovného pokoja)

01.07.2019 - 31.08.2019
Letné prázdniny (prázdniny)

24.12.2019
Štedrý deň (deň pracovného pokoja)

25.12.2019
Prvý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

26.12.2019
Druhý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

01.01.2020

06.01.2020
Zjavenie Pána (Traja králi) (deň pracovného pokoja)

01.05.2020
Sviatok práce (deň pracovného pokoja)

08.05.2020
Deň víťazstva nad fašizmom (deň pracovného pokoja)

05.07.2020

29.08.2020
Výročie SNP (štátne sviatky)

01.09.2020

15.09.2020
Sedembolestná Panna Mária (deň pracovného pokoja)

01.11.2020
Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja)

17.11.2020