Potvrdenie o návšteve školy

Rodičia žiakov školy majú možnosť vygenerovať si potvrdenie o návšteve školy  po prihlásení na portál Edupage.( viď návod  ) alebo na www stránke www.potvrdeniaonavsteveskoly.sk.

Kam po škole

ISIC EURO26

ISICe26 sos technicka

Stredoškolská odborná činnosť

Aktuálne informácie

TERMÍNY SÚŤAŽNÝCH PREHLIADOK

Školské kolo: 01.03.2022

Práce súťažiace v školskom kole ( prezentácia a technická dokumentácia v elektronickej podobe vypracovaná aspoň na 75% ) odovzdať do 27.02.2022.

Bližšie informácie poskytne váš konzultant.


Krajské kolo: 01.04.2022

Miesto konania: SOŠ elektrotechnická, Poprad - Matejovce


Celoštátne kolo: 26. – 29.04.2022

Miesto konania: SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb, Bardejov


Ing. Viera Mikitová

koordinátor SOČ

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

SOČ - je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Súťažné odbory SOČ
 • 01 – Problematika voľného času
 • 02 – Matematika, fyzika, štatistika
 • 03 – Chémia, potravinárstvo
 • 04 – Biológia
 • 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
 • 06 – Zdravotníctvo, farmakológia
 • 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 • 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 • 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia, interiérový dizajn
 • 11 – Informatika
 • 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • 13 – História, filozofia, právne vedy
 • 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 – Ekonomika a riadenie
 • 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 • 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Základné informácie

Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať podľa Metodickej príručky SOČ. Povolený maximálny počet strán bez príloh je 25 strán, ak bude mať práca väčší rozsah, nebude predmetom hodnotenia na príslušnom stupni súťaže. Podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita.

Zdroje informácií:

Na stiahnutie:

Dôležité dátumy - SOČ

Žiadne udalosti

Prázdniny a štátne sviatky

28.10.2021 - 29.10.2021
Jesenné prázdniny (prázdniny)

23.12.2021 - 07.01.2022

04.02.2022

21.02.2022 - 25.02.2022
Jarné prázdniny (prázdniny)

14.04.2022 - 19.04.2022

01.11.2022
Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja)

17.11.2022

24.12.2022
Štedrý deň (deň pracovného pokoja)

25.12.2022
Prvý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

26.12.2022
Druhý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

01.01.2023

06.01.2023
Zjavenie Pána (Traja králi) (deň pracovného pokoja)

07.04.2023
Veľký piatok (deň pracovného pokoja)

10.04.2023
Veľkonočný pondelok (deň pracovného pokoja)

01.05.2023
Sviatok práce (deň pracovného pokoja)

08.05.2023
Deň víťazstva nad fašizmom (deň pracovného pokoja)

05.07.2023

29.08.2023
Výročie SNP (štátne sviatky)

01.09.2023

15.09.2023
Sedembolestná Panna Mária (deň pracovného pokoja)

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.