Informácie ku korona vírusu

IMG Covid

Stredoškolská odborná činnosť

Aktuálne informácie

TERMÍNY SÚŤAŽNÝCH PREHLIADOK

Školské kolo: 25.02.2020

Práce súťažiace v školskom kole ( prezentácia a technická dokumentácia v elektronickej podobe vypracovaná aspoň na 75% ) je potrebné zaslať konzultantovi do 21.2.2020.

Bližšie informácie poskytne váš konzultant.


Krajské kolo: 27.03.2020

sa uskutoční na Spojenej škole j. Henischa Bardejov.


Celoštátne kolo: 27. – 30.04.2020

uskutoční sa na SPŠ stavebnej Trenčín


Práce postupujúce do krajského kola odovzdať do 09.03.2020 koordinátorovi SOČ.

 

Ing. Viera Mikitová

koordinátor SOČ

SOČ - Stredoškolská odborná činnosť

SOČ - je súťaž zameraná na 17 odborných oblastí (prírodovedné, technické, humanitné a spoločensko-vedné odbory), ktorej cieľom je podpora a vyhľadávanie talentovaných a nadaných žiakov SŠ, rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, kritické myslenie, odborné-teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti, podmienkou je písomná odborná práca a prihlásenie žiaka do súťaže on-line systému prihláškou. Autor resp. autori prácu obhajujú ústne pred odbornou hodnotiacou komisiou.

Žiaci zapojením do súťaže riešia aktuálne témy, využívajú medzi predmetové vzťahy, učia sa pracovať v tímoch, vyhľadávať informácie, spolupracovať s odborníkmi s vysokých škôl a hospodárskej praxe. Mimoriadne úspechy žiakov sú zohľadňované pri prijímaní na vysoké školy. Svoje odborné vedecké bádanie žiaci prezentujú na medzinárodnom podujatí Expo – Sciences International (ESI) a Expo-Sciences Europe (ESE).

Súťažné odbory SOČ
 • 01 – Problematika voľného času
 • 02 – Matematika, fyzika
 • 03 – Chémia, potravinárstvo
 • 04 – Biológia
 • 05 – Životné prostredie, geografia, geológia
 • 06 – Zdravotníctvo a farmakológia
 • 07 – Pôdohospodárstvo (poľnohospodárstvo, lesné a vodné hospodárstvo)
 • 08 – Cestovný ruch, hotelierstvo, gastronómia
 • 09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava
 • 10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia
 • 11 – Informatika
 • 12 – Elektrotechnika, hardware, mechatronika
 • 13 – História, filozofia, právne vedy
 • 14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie
 • 15 – Ekonomika a riadenie
 • 16 – Teória kultúry, umenie, umelecká, odevná tvorba
 • 17 – Pedagogika, psychológia, sociológia
Základné informácie

Pri písaní prác a ich zaraďovaní do súťažných odborov postupovať podľa Metodickej príručky SOČ. Povolený maximálny počet strán bez príloh je 25 strán, ak bude mať práca väčší rozsah, nebude predmetom hodnotenia na príslušnom stupni súťaže. Podmienkou zaradenie práce do súťaže SOČ je jej originalita.

Zdroje informácií:

Na stiahnutie:

ISIC EURO26

ISICe26 sos technicka

Dôležité dátumy - SOČ

Tuesday
25
Feb 20
Friday
27
Mar 20

Prázdniny a štátne sviatky

29.10.2020 - 30.10.2020
Jesenné prázdniny (prázdniny)

01.11.2020
Sviatok všetkých svätých (deň pracovného pokoja)

17.11.2020

23.12.2020 - 07.01.2021

24.12.2020
Štedrý deň (deň pracovného pokoja)

25.12.2020
Prvý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

26.12.2020
Druhý sviatok vianočný (deň pracovného pokoja)

01.01.2021

06.01.2021
Zjavenie Pána (Traja králi) (deň pracovného pokoja)

01.02.2021

22.02.2021 - 26.02.2021
Jarné prázdniny (prázdniny)

01.04.2021 - 06.04.2021

01.05.2021
Sviatok práce (deň pracovného pokoja)

08.05.2021
Deň víťazstva nad fašizmom (deň pracovného pokoja)

01.07.2021 - 31.08.2021
Letné prázdniny (prázdniny)

05.07.2021

29.08.2021
Výročie SNP (štátne sviatky)

01.09.2021

15.09.2021
Sedembolestná Panna Mária (deň pracovného pokoja)