Zenit 2018 intro

Dňa 16. decembra 2019 sa konalo okresné kolo v bowlingu žiakov humenských stredných škôl v rámci projektu športových súťaží pre žiakov SŠ pod názvom STREDOŠKOLSKÉ HRY konaných pod záštitou PSK.

Zenit 2018 intro

Dňa 13. decembra 2019 absolvovalo 22 žiakov študijných odborov mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení exkurziu do Slovenského technického múzea v Košiciach.

víťazi súťaže

V utorok 10.12.2019 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z ruského jazyka.

Zenit 2018 intro

21. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike sa uskutočnil vo štvrtok 28.11.2019 a to tradične na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove.

Konverzacia v CUJ

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1. a 3. ročníka.

Konverzacia v CUJ

V utorok 19.11.2019 sa počas 6. a 7. vyučovacej hodiny uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Zenit 2018 intro

Regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 12.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom. Zúčastnili sa ho súťažiaci z okresov Humenné a Medzilaborce

Zenit 2018 intro

Tohto roku sa uskutočnil nultý ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV v rámci súťaže MLADÝ TVORCA 2019 v priestoroch pavilónu M3 na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre.