junior internet intro

Zvýšiť záujem verejnosti o súčasnú európsku literatúru a zároveň prepojiť literatúru, netradičné miesta a známe tváre je cieľom európskeho podujatia Noc literatúry, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021.

súťaž VSD 2018 intro

Naša škola už od roku 2015 vysiela každoročne žiakov zo všetkých svojich odborov na zahraničné stáže prostredníctvom programu Erasmus+.

súťaž VSD 2018 intro

Coding Giants je inovatívna kódovacia škola, ktorej poslaním je poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť naučiť sa programovať a rozvíjať tvorivosť.

súťaž VSD 2018 intro

Dňa 22. júna 2021 sa v Prešove uskutočnilo záverečné vyhodnotenie projektu Región IT Riešení 2021, ktorý sa už druhý rok realizoval spoluprácou Prešovského samosprávneho kraja a spoločnosti Unicorn Systems a do ktorého sa zapojila aj naša škola.

enersol 2019 01 intro

Milá študentka, milý študent! Chceš sa poďakovať svojim kreatívnym učiteľom, ktorí dokázali zmeniť vyučovanie cez internet na nezabudnuteľný zážitok? Hľadáme naj online učiteľov, ktorí sa najlepšie vysporiadali s touto situáciou a dokázali aj naďalej zaujímavo a efektívne naučiť nové veci. Preto sme vytvorili špeciálnu kategóriu ocenenia NAJ ONLINE UČITEĽ.

súťaž VSD 2018 intro

Aj napriek aktuálnej situácii, ktorá je v spoločnosti kvôli pandémií, sa spoločnosť VSD, a.s. v Košiciach rozhodla opäť vyhlásiť aj tento školský rok už 14.ročník VSD tímovej súťaže. Súťaž je určená pre žiakov 3. a 4. ročníkov partnerských stredných škôl spoločnosti.

junior internet intro

V dňoch 23. – 24. apríla 2021 sa formou videokonfrencie konalo finále 16. ročníka súťaže Junior Internet Amavet 2021.

enersol 2019 01 intro

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania a Celoštátnou odbornou komisiou ENERSOL vyhlásili už jedenásty ročník celoštátnej súťaže žiakov stredných odborných škôl ENERSOL-SK. Najlepšie projekty z krajských kôl v teoretických a praktických úlohách, zameraných na úspory energie, hľadanie a využívanie obnoviteľných zdrojov energie postúpili do celoštátneho kola.