Zenit 2018 intro

21. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike sa uskutočnil vo štvrtok 28.11.2019 a to tradične na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove.

Súťaž začala o 8.00 hod registráciou súťažiacich v školskej jedálni. Samotné otvorenie súťaže sa uskutočnilo o 8.30 organizačnými pokynmi. Naši chlapci súťažili v oboch kategóriách: v kategórii A – Martin Matta, žiak III.Cm a kategórii B – Šimon Varichaj, žiak II.Cm.

Prvou časťou súťaže bol teoretický test z elektroniky. Test mal 30 otázok formou výberu odpovede. Test trval 45 minút. Po absolvovaní testu boli súťažiaci presunutí do priestorov dielní, kde na počítači navrhovali DPS podľa zadania. Po navrhnutí pokračovali výrobou DPS a osadzovaním súčiastok. Táto časť bola časovo najnáročnejšia. Praktická časť trvala do 15.00 hod.

Slávnostné vyhodnotenie súťaže začalo o 16.00 hod. Náš žiak Šimon Varichaj v kategórii B obsadil 3. miesto. Martin Matta v kategórii A sa umiestnil na 6. mieste.


Fotogaléria z akcie

  • Zenit-2019-01
  • Zenit-2019-02
  • Zenit-2019-03
  • Zenit-2019-04
  • Zenit-2019-05
  • Zenit-2019-06
  • Zenit-2019-07
  • Zenit-2019-08