víťazi súťaže

V utorok 10.12.2019 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z ruského jazyka.

Konverzacia v CUJ

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1. a 3. ročníka.

Konverzacia v CUJ

V utorok 19.11.2019 sa počas 6. a 7. vyučovacej hodiny uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov prvého až štvrtého ročníka.

účastníci BO

Dňa 20. marca 2019 sa naši žiaci z 1. a 2. ročníka zúčastnili na okresnom kole Biblickej olympiády, ktorá sa konala v priestoroch Cirkevnej spojenej škole na Duchnovičovej ul. 24 v Humennom.

deutschland image

Po víťazstve na obvodnom kole sa náš študent Ladislav Šepeľa prebojoval na krajské kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.2.2019 na Spojenej škole Dominika Tatarku v Poprade.

biblicka olympiada intro

Dňa 6. februára 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Svätého písma: Starý zákon Kniha Rút a Prvá kniha kráľov, Nový zákon – Evanjelium podľa Matúša. Spoločnou témou vybraných kníh – Vernosť Pánovi.

Konverzacia v CUJ

V novembri sa na našej škole konali školské kolá Olympiád v cudzích jazykoch. Všetci žiaci súťažili v kategórii 2D.

Konverzacia v CUJ

Vo februári sa v Prešovskom kraji konali olympiády v cudzích jazykoch. Našu školu reprezentoval žiak Peter Gerboc z triedy IV.A, ktorý v kategórii 2D dosiahol úspech v nemeckom ako aj anglickom jazyku.