enersol 2019 01 intro

Dňa 27.10. 2021 od 8,00 do 13,00 sa na našej škole uskutočnila videokonferencia o najnovších trendoch na trhu práce, ktorú organizovala Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní - SAIDE.

junior internet intro

Zvýšiť záujem verejnosti o súčasnú európsku literatúru a zároveň prepojiť literatúru, netradičné miesta a známe tváre je cieľom európskeho podujatia Noc literatúry, ktoré sa uskutočnilo 22. septembra 2021.

kemp Lešť intro

Dňa 15.10.2019 sa desiati žiaci IV. Ds odbor mechanik strojov a zariadení pod odborným dozorom p. majstra Ing. Kovaľa zúčastnili na DOD Technickej univerzity v Košiciach.

T Systems workshop 2019 intro

Dňa 25. 03. 2019 sa žiaci tretieho a štvrtého ročníka odboru technické lýceum zúčastnili workshopu spoločnosti T-Systems, ktorý zorganizoval pán učiteľ Sudzina v spolupráci s Mgr. Janou Peterekovou, ktorá je Education Operation Manager v tejto spoločnosti, a študentmi prvého ročníka vyššieho odborného pomaturitného štúdia v odbore „Počítačové Systémy“ Luciou Magočovou, Michalom Lenkom a Jánom Mikuláškom (bývalí absolventi našej školy).

anna kolesarova intro

Pod týmto názvom sa triedy I.C a I.D dňa 28.11.2018 zúčastnili duchovnej prezentácie o živote blahoslavenej Anny Kolesárovej. Akcia mala dve časti – prednáškovú a prezentačnú. Prednášajúci Mgr. Pichoňský Jakub v prvej časti predstavil život Anny Kolesárovej, jej hrdinský čin a nedávny proces blahorečenia.

fatima intro

Uplynulý rok si kresťanský svet pripomenul sto rokov od zjavení Matky Božej vo Fatime. Teto udalosti si pripomenuli aj žiaci Strednej odbornej školy technickej v Humennom.

IT Expo Kosice intro

V utorok 21.3.2017 sa druháci odboru technické lýceum zúčastnili výstavy IT Expo 2017 v Košiciach. Cieľom tejto výstavy je prezentácia noviniek z oblasti informačných technológií.

skolske kolo SOC 2017 intro

V školskom roku 2016/2017 Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR vyhlásilo už 39. ročník súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Začiatkom marca sa v súlade s postupovým kľúčom súťaže v SOŠT Humenné uskutočnilo školské kolo. Svoje práce prezentovali žiaci druhého, tretieho a štvrtého ročníka technických odborov.