Zenit 2018 intro

Dňa 16. decembra 2019 sa konalo okresné kolo v bowlingu žiakov humenských stredných škôl v rámci projektu športových súťaží pre žiakov SŠ pod názvom STREDOŠKOLSKÉ HRY konaných pod záštitou PSK.

Zenit 2018 intro

21. ročník krajského kola súťaže ZENIT v elektronike sa uskutočnil vo štvrtok 28.11.2019 a to tradične na Spojenej škole, Ľ. Podjavorinskej 22, v Prešove.

Zenit 2018 intro

Regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 12.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom. Zúčastnili sa ho súťažiaci z okresov Humenné a Medzilaborce

Zenit 2018 intro

Tohto roku sa uskutočnil nultý ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV v rámci súťaže MLADÝ TVORCA 2019 v priestoroch pavilónu M3 na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre.

Zenit 2018 intro

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 5.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom.

Branny_pretek

Dňa 18.10.2019 sa v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom konal branný pretek žiakov základných a stredných škôl, ako aj kolektívov mladých hasičov.

OK Futsal intro

Dňa 14. októbra sa naša škola zúčastnila okresného kola vo futsale v Športovej hale v Humennom. Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev z Humenného a Medzlaboriec. Súťažilo sa v troch skupinách.

Zenit 2018 intro

Dňa 09.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaž pozostávala z dvoch častí, teoretický test a praktická realizácia úlohy.