Družstvo prvej pomoci SOŠT Humenné

Aj tohto roku sa naša škola zapojila do školenia Družstiev prvej pomoci, ktoré organizuje Slovenský Červený kríž, územný spolok Humenné.

diplomy účastníkov súťaže

Dňa 27. 3. 2023 sa uskutočnil 25. ročník súťaž Matematický klokan 2023. V dvoch kategóriách súťažilo aj 8 žiakov našej školy.

účastníci súťaže Enersol

Na Strednej škole polytechnickej v Olomouci, v Českej republike, sa v dňoch 20. - 21. apríla 2023 uskutočnilo medzinárodne kolo ENERSOL EU 2023. Zapojilo sa do nej 32 stredoškolákov z piatich krajín s projektmi, ktoré sú zamerané na tvorbu obnoviteľných zdrojov energie, zníženie emisií v doprave a redukcia energetickej náročnosti budov.

bible study

Dňa 28.marca 2023 sa uskutočnil už 21.ročník Biblickej olympiády, okresné kolo. Usporiadateľom bola Cirkevná spojená škola v Humennom. Predmetom súťaže boli vybrané knihy Starého zákona: Kniha Nehemiáš, Kniha Judit, Kniha Ester. Z Nového zákona to bol Prvý Petrov list.

Nulový domček - práca našich žiakov

VSD a. s. Košice organizuje už 16 rokov súťaž pre partnerské stredné školy. Finále súťaže sa konalo 30. marca 2023 v Univerzitnom vedeckom parku TECHNICOM v Košiciach.

práce súťažiacich

Dňa 28.02.2023 sa uskutočnilo školské kolo 45.ročníka súťaže SOČ.

Solárne hračky: autíčko a cvrček

2. marca 2023 naša škola bola organizátorom krajského kola 13. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL-SK. Na pôde školy sme privítali aj súťažiacich zo Strednej odbornej školy technickej v Prešove.

Účastníci súťaže Zenit v strojárstve pri prakrickej časti súťaže

V dňoch 20. až 23. februára 2023 sa na SPŠ elektrotechnickej Hálova 16, 851 01 Bratislava a Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, 851 02 Bratislava uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.