Zenit 2018 intro

Tohto roku sa uskutočnil nultý ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV v rámci súťaže MLADÝ TVORCA 2019 v priestoroch pavilónu M3 na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre.

Zenit 2018 intro

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 5.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom.

Branny_pretek

Dňa 18.10.2019 sa v areáli Záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru v Humennom konal branný pretek žiakov základných a stredných škôl, ako aj kolektívov mladých hasičov.

OK Futsal intro

Dňa 14. októbra sa naša škola zúčastnila okresného kola vo futsale v Športovej hale v Humennom. Turnaja sa zúčastnilo 11 družstiev z Humenného a Medzlaboriec. Súťažilo sa v troch skupinách.

Zenit 2018 intro

Dňa 09.10.2019 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Zenit v elektronike. Súťaž pozostávala z dvoch častí, teoretický test a praktická realizácia úlohy.

fotosutaz intro

Aj tohto roku sa naše žiačky Bianka Vasilová a Klaudia Meždejová zapojili do amatérskej fotosúťaže, ktorej organizátorom je Mládežnícky parlament FreeMar Humenné. Tohtoročná ľubovoľná téma priniesla našim žiačkam víťazstvo.

matematicky klokan 2016 intro

Do medzinárodnej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN sa na Slovensku v tomto školskom roku zapojilo 70 972 žiakov a medzi nimi nechýbali ani žiaci z našej školy.

enersol 2019 01 intro

V SOŠ Senica sa 9. a 10. apríla 2019 konal už 9. ročník celoslovenského kola súťaže Enersol SK. Do tejto súťaže postúpilo 16 projektov v Hlavnej kategórii, 16 projektov v Tvorivej kategórii a 12 projektov v Propagačnej kategórii z krajských kôl. Tento rok sa zúčastnili súťaže všetky kraje Slovenska spolu 46 súťažiacich.