Prehľad tried v školskom roku 2019/2020

Legenda

mechanik elektrotechnik

elektrotechnika

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

mechanik strojov a zariadení

grafik digitálych médií

technické lýceum

chemik operátor