MATURITNÁ SKÚŠKA 2023

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 sa uskutoční v dňoch :

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický, francúzsky, nemecký, ruský, španielsky, taliansky jazyk
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5.  a 12. apríla 2023. 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v znení neskorších predpisov.


Bližšie informácie:

MATURITA 2023 - Pokyny a informácie pre žiakov

MATURITA 2023 - Pokyny na vyplňovanie OH

MATURITA 2023 - Vyplnené OH  VUJ

MATURITA 2023 - Vyplnené OH  CJ B1

MATURITA 2023 - Vyplnené OH  CJ B2

MATURITA 2023 - Vyplnené OH MAT

MATURITA 2023 - Časový harmonogram


Kam po škole

Dátumy maturitných skúšok

Žiadne udalosti
Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.