Družobné vzťahy

Družobné vzťahy Strednej odbornej školy technickej v Humennom so Zespołem szkól licealnych i zawodowych numer jeden imienia Tadeusza Zwisłockiego v Tarnowie - Mośćicach majú už vyše tridsaťpäťročnú tradíciu. Začali sa v októbri 1969, keď sa riaditelia oboch škôl (SOU chemického v Humennom a ZSLiZ Nr 1) dohodli na vzájomných návštevách skupín pedagógov s cieľom vymieňať si skúsenosti v pedagogickej práci.

Tieto pravidelné návštevy pedagógov sa uskutočňovali pri príležitosti Dňa učiteľov u nás a pri príležitosti Dnia edukacji narodowej v Poľsku.

Počas predchádzajúcich rokov k nim pribudli aj každoročné výmenné pobyty žiakov oboch družobných škôl. Tridsiati žiaci - slovenskí a poľskí - si na hranici v Barwinku vymieňali miesta v autobusoch a päť dní spoznávali krásy prírody, historické mestá i miesta a spôsob života na druhej strane hranice.

Pre slovenských študentov to boli miesta ako Wieliczka, Osvienčim, Krakov, Krynica, Chotowa. Pre poľských zas Vysoké Tatry, Bardejov, Košice, Šírava či Morské oko. Po týždennom pobyte bola spokojnosť na obidvoch stranách. Na takýto zájazd boli žiaci vyberaní na základe výborných študijných výsledkov a na základe mimoškolskej aktivity. Náklady si hradili čiastočne sami, časť bývala hradená z fondu rodičovského združenia a zo sponzorských príspevkov. Táto aktivita, napriek svojmu prínosu, zanikla najmä kvôli vysokým finančným nákladom.

V posledných rokoch túto aktivitu nahradila iná - absolvovanie jedného týždňa odborného výcviku na družobnej škole. Vzájomná výmena v odbornej praxi sa uskutočňuje v strojárskych a elektrotechnických odboroch v počte 7 žiakov a majster odbornej výchovy.

Aby sa dala porovnať úroveň maturitných či záverečných skúšok, spôsob hodnotenia a prístupu ku žiakom, uskutočňuje sa aj ďalšia forma spolupráce, a to vzájomná účasť pedagógov na takýchto typoch skúšok ako pozorovateľov.

Uvedené aktivity majú vo vzájomných vzťahoch oboch našich družobných škôl svoje pevné miesto.

Za vyše štyridsať rokov vzájomných vzťahov sa pedagogické kolektívy oboch škôl poznajú natoľko, že tieto spočiatku oficiálne kontakty prerástli v individuálne dlhoročné priateľstvá. Poznajú sa nielen učitelia, ale aj ich rodinní príslušníci. Uskutočňujú sa aj rodinné rekreácie, pričom poľskí priatelia majú možnosť ubytovať sa v humenskom školskom internáte a naši zasa v internáte v Tarnove. Aj veľa našich žiakov nadviazalo úprimné priateľské vzťahy s poľskými rovesníkmi.

Poľským chłopakom sa páčia naše dievčatá, našim chlapcom zasa ich dzievczyny a o tom to celé je - o priateľstve, pochopení, tolerancii, vzájomnej podpore a pomoci.

V školskom roku 2013/14 sa Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 1 imienia Tadeusza Zwisłockiego spojil s ďalšími dvoma tarnovskými strednými školami a škola dostala nový názov Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Tarnowie.

Používame cookies

Na našej webovej stránke používame cookies. Niektoré z nich sú nevyhnutné pre fungovanie stránky, iné nám pomáhajú zlepšovať túto stránku a používateľskú skúsenosť (cookies na sledovanie).

Sami sa môžete rozhodnúť, či chcete chcete povoliť súbory cookie alebo nie. Upozorňujeme, že ak ich odmietnete, možno nebudete môcť využívať všetky funkcie stránky.