Zalozka do knihy intro

Do projektu sme sa zapojili už druhýkrát, takže sme boli vyzbrojení prípravou naň. Veľmi nás potešilo, že do projektu sa chceli vo veľkej miere zapojiť hlavne 1. ročníky, čo je dobrý znak toho, že je o históriu a čítanie záujem.

Ako prvé sme v spolupráci s vyučujúcimi dejepisu pripravili krátke video a prezentáciu na tému. Po prezentácii si mali žiaci vybrať osobnosť a priniesť si na výrobu záložky nielen potrebný materiál, ale aj zaujímajú publikáciu o osobnosti, ktorú si vybrali.

Pri výrobe záložiek sme postupovali nasledovne: Na stretnutie si žiaci priniesli aj spomínané knihy, ktoré si medzi sebou vzájomne vymenili a čítali pre celú skupinu o konkrétnej osobnosti, zvyšok žiakov si rôznou technikou vytváral záložku.

Komunikácia s pridelenou školou, Strednou odbornou škola potravinárskou v Nitre, sa niesla vo veľmi príjemnej a priateľskej atmosfére. Dokonca nám aj ponúkli spoluprácu pri ďalšom projekte v rámci podobných predmetov na školách.

Veľmi sa tešíme a ďakujeme za ďalší pekný ročník tohto projektu.


Fotogaléria z akcie

  • Zalozka_do_knihy-2018-1
  • Zalozka_do_knihy-2018-2
  • Zalozka_do_knihy-2018-3
  • Zalozka_do_knihy-2018-4