Den PSK intro

Deň otvorených dverí pod názvom Dvere dokorán zorganizoval PSK po prvýkrát v roku 2007. Na Úrade PSK, na Námestí mieru 2 v Prešove je každoročne pripravený bohatý interaktívny program pre verejnosť.

Podujatie sa koná v celej budove - od prízemia až po šieste podlažie. Okrem vestibulov na všetkých podlažiach a príslušných zasadačiek sú verejnosti otvorené aj priestory na druhom podlaží, kde sídli predseda PSK, podpredseda PSK a riaditeľ Úradu PSK.

Postupne sa podujatie rozšírilo z priestorov sídla PSK do celého regiónu ako Deň Prešovského kraja, kde sa prezentujú všetky organizácie v pôsobnosti kraja.

Tento deň je prezentáciou kraja, úradu i podriadených organizácií a 23. októbra 2018 na Strednej odbornej škole technickej prebehol aktuálny ročník. Počas Dňa Prešovského kraja bol vstup do všetkých expozícií a výstav múzeí a galérií Prešovského samosprávneho kraja bezplatný. A okrem toho to Prešovským krajom žilo i na našej škole. Členovia žiackej školskej rady pripravili pre spolužiakov prezentáciu a kvíz o PSK, ktorý zahŕňal otázky z prezentácie. Na svoje si prišli aj milovníci kníh a literatúry, ktorí sa zúčastnili na prednáške spojenej s besedou o živote a tvorbe nášho krajana Václava Pankovčína. Viedla ju Zuzana Švecová vo Vihorlatskej knižnici. Záverom tohto dňa bolo vzácne stretnutie s bývalými zamestnancami našej školy, ktorým príjemné posedenie ešte spestrili naši žiaci spevom ľudových piesní. Deň PSK nám ubehol rýchlo a už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

Zdroj: https://www.po-kraj.sk/sk/samosprava/udaje/podujatia-psk/den-psk/2018/


Fotogaléria z akcie

 • Den_PSK-01
 • Den_PSK-02
 • Den_PSK-03
 • Den_PSK-04
 • Den_PSK-05
 • Den_PSK-06
 • Den_PSK-07
 • Den_PSK-08
 • Den_PSK-09
 • Den_PSK-10
 • Den_PSK-11
 • Den_PSK-12
 • Den_PSK-13
 • Den_PSK-14
 • Den_PSK-15
 • Den_PSK-16
 • Den_PSK-17
 • Den_PSK-18
 • Den_PSK-19
 • Den_PSK-20
 • Den_PSK-21