kemp Lešť intro

Dňa 15.10.2019 sa desiati žiaci IV. Ds odbor mechanik strojov a zariadení pod odborným dozorom p. majstra Ing. Kovaľa zúčastnili na DOD Technickej univerzity v Košiciach.

Žiaci sa zúčastnili na Fakulte materiálov, metalurgie a recyklácie dvoch workshopov a to: Steelový svet technológiiInteractiv recycling auditorium. V rámci týchto workshopov bol žiakom priblížený formou prednášky Ústav metalurgie a Ústav recyklačných technológií. V ústave metalurgie žiaci navštívili aj experimentálne laboratórium, kde im bolo demonštrované odlievanie ocele v železiarňach Podbrezová na matematickom modeli v porovnaní s reálnym modelom zlievarenskej medzipánvy. Prúdenie roztavenej ocele tu bolo simulované vodou, do ktorej vpúšťali kontrastnú látku.

Ďalej žiaci navštívili Prototypové a inovačné centrum Strojníckej fakulty, kde mali možnosť vidieť najnovšie obrábacie centrá s ukážkou výroby rôznych tvarovo zložitých výrobkov. V závere žiaci navštívili Univerzitnú knižnicu, kde si prezreli stánky všetkých fakúlt Technickej Univerzity v Košiciach.

Fotogaléria z akcie

  • DOD_TUKE-2019-01
  • DOD_TUKE-2019-02
  • DOD_TUKE-2019-04