Konverzacia v CUJ

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1. a 3. ročníka.

Svoje vedomosti preukázali v počúvaní a čítaní s porozumením, gramatickom teste, v práci s obrázkom a  voľnom rozhovore.

Umiestnenie:

  1. miesto – Timotej Grabinský, III.C
  2. miesto – Tomáš Oharčák, III.B
  3. miesto – Michal Ivančo, III.A