víťazi súťaže

V utorok 10.12.2019 prebehlo na našej škole školské kolo olympiády z ruského jazyka.

Zúčastnilo sa 9 žiakov. Test pozostával z čítania s porozumením, kulturológie a ústnej časti.

Výsledky:

  1. miesto: Sofia Cenknerová – II.B
  2. miesto: Dominik Valčo – II.C
  3. miesto: Michaela Batfalská – II.B

Srdečne blahoželáme!