súťaž VSD 2018 intro

Coding Giants je inovatívna kódovacia škola, ktorej poslaním je poskytnúť deťom a mladým ľuďom príležitosť naučiť sa programovať a rozvíjať tvorivosť.

Ponúka kurzy pre deti a mládež od 7 do 19 rokov, organizuje otvorené workshopy a súťaže v programovaní. Do jednej zo súťaží v programovaní, ktorej témou bol Covid 19, sa zapojil svojím projektom Pandemic shop aj Dávid Firkaľ, žiak študijného odboru grafik digitálnych médií, a získal skvelé 1. miesto (https://scratch.mit.edu/projects/491622060). Tento týždeň zástupcovia Coding Giants a partnerskej firmy Dell Technologies prišli odovzdať ceny – notebook pre výhercu a pre školu. Výhercovi srdečne blahoželáme a tešíme sa na 2. ročník súťaže Kóduj s obrami.