Zenit 2018 intro

Dňa 13. decembra 2019 absolvovalo 22 žiakov študijných odborov mechanik elektrotechnik a programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení exkurziu do Slovenského technického múzea v Košiciach.

Žiaci mali možnosť prezrieť si prehliadku Vedecko – technického centra pre deti a mládež, kde sa zábavno-náučnou formou oboznámili s novými poznatkami a riešili rôzne úlohy z mechaniky, elektrotechniky a fyziky.


Fotogaléria z akcie

  • STM_KE1
  • STM_KE2
  • STM_KE3