Žiaci mali možnosť prezrieť si prehliadku Vedecko – technického centra pre deti a mládež, kde sa zábavno-náučnou formou oboznámili s novými poznatkami a riešili rôzne úlohy z mechaniky, elektrotechniky a fyziky.


Fotogaléria z akcie