kemp Lešť intro

Dňa 22.10.2019 sa žiaci I.C triedy odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení pod odborným dozorom majstra OV p. J. Gavalčina a Ing. L. Kostolníka zúčastnili exkurzie v ANDRITZ Slovakia s.r.o. Humenné.

Exkurzia začala prezentáciou firmy, kde sme sa dozvedeli informácie o spoločnosti a jej výrobnom programe.

Potom absolvovaní školenia o bezpečnosti sme sa presunuli do výrobných prevádzok závodu, kde sme si prezreli montáž, obrábanie a skúšanie vyrábaných strojov. Exkurzia bola veľmi zaujímavá. Ďakujeme pracovníkom spoločnosti za možnosť vidieť prevádzku strojárskej firmy odborný výklad a odpovede na otázky žiakov.

Exkurzia splnila svoj účel, stala sa nástrojom k získavaniu praktických vedomostí v danej oblasti strojárskej výroby.

Fotogaléria z akcie

  • Exkurzia-Andritz-01
  • Exkurzia-Andritz-02
  • Exkurzia-Andritz-03