Konverzacia v CUJ

Dňa 26. novembra 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 2D. Zúčastnili sa ho 5 žiaci 1. a 3. ročníka.

Konverzacia v CUJ

V utorok 19.11.2019 sa počas 6. a 7. vyučovacej hodiny uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku. Zúčastnilo sa jej 20 žiakov prvého až štvrtého ročníka.

Zenit 2018 intro

Regionálne kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 12.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom. Zúčastnili sa ho súťažiaci z okresov Humenné a Medzilaborce

Zenit 2018 intro

Tohto roku sa uskutočnil nultý ročník súťaže MLADÝCH ELEKTRONIKOV v rámci súťaže MLADÝ TVORCA 2019 v priestoroch pavilónu M3 na výstavisku AGROKOMLEX v Nitre.

Zenit 2018 intro

Okresné kolo v stolnom tenise chlapcov stredných škôl sa uskutočnilo 5.11.2019 v CVČ Dúha v Humennom.

Zenit 2018 intro

Štvrtý pondelok v mesiaci október 2019 sa v priestoroch našej školy uskutočnila školská akcia pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Akcie sa zúčastnilo 70 žiakov prvého ročníka a 12 žiakov druhého a tretieho ročníka, ktorí prezentovali.

Zenit 2018 intro

Z histórie je známe, že v staroveku bolo plávanie jednou zo schopností, ktoré boli považované za rovnako dôležité ako napríklad čítanie. Dnes to už nemôžeme tvrdiť, ale plávanie zostalo športom pre každého.

kemp Lešť intro

Dňa 22.10.2019 sa žiaci I.C triedy odboru programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení pod odborným dozorom majstra OV p. J. Gavalčina a Ing. L. Kostolníka zúčastnili exkurzie v ANDRITZ Slovakia s.r.o. Humenné.