V mesiacoch október 2021 až marec 2022 sa uskutočnilo 5 mobilít v rámci projektu Erasmus+ a viac ako 83 žiakov študijných odborov elektrotechnika, mechanik elektrotechnik, mechanik strojov a zariadení, technické lýceum a chemik operátor dostalo možnosť konfrontovať získané zručnosti a celkovo zlepšiť svoje odborné aj personálne kompetencie u našich českých susedov vo firmách v Javorníkoch, Fryčoviciach, Karvinej.

Okrem pracovných skúseností si naši žiaci z pobytu v Čechách doniesli aj množstvo zážitkov či už zo spoločne strávených chvíľ, alebo z poznávania okolia formou výletov. Veď presvedčte sa sami, čo zosnímal objektív.

Fotografie z akcie