3D model kuchyne od Matúša Sopkaniča
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
Hilti stroje pre školy
Stredná odborná škola technická v Humennom opäť rozširuje svoje portfólio spolupráce o ďalšiu firmu, ktorou sa stala firma Hilti Slovakia spol. s r.o..
Krajské kolo súťaže Enersol SK
2. marca 2023 naša škola bola organizátorom krajského kola 13. ročníka súťaže žiakov stredných škôl ENERSOL-SK. Na pôde školy sme privítali aj súťažiacich zo Strednej odbornej školy technickej v Prešove.
Skvelé 4. miesto v celoštátnej súťaži
V dňoch 20. až 23. februára 2023 sa na SPŠ elektrotechnickej Hálova 16, 851 01 Bratislava a Strednej odbornej škole technickej, Vranovská 4, 851 02 Bratislava uskutočnil 23. ročník celoštátnej súťaže ZENIT v strojárstve.
Školské kolo SOČ
Dňa 28.02.2023 sa uskutočnilo školské kolo 45.ročníka súťaže SOČ.
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model domu, ktorý vytvoril Marek Smetanka | 3.B
Práca vytvorená ako projekt v rámci vyučovania predmetu počítačová grafika na odbore technické lýceum
3D model obývacej izby od Viktora Kríža
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria
3D model vesmírnej lode - Michal Čelovský
Pozrite si 3D grafické práce žiakov odboru grafik digitálnych médií v sekcii fotogaléria

Podporte nás 2% z dane

Aktuálne informácie

Ponuka na prenájom tepelno-technických zariadení na výrobu tepla – Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

Celý text nájdete po kliknutí na tento odkaz.

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru upratovačku.

 Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 08. 2024 do 31. 07. 2025 s možnosťou predĺženia.

 Požadovaná kvalifikácia:

 • stredoškolské vzdelanie bez maturity.

Ponúkaný plat:

 • 833,50 € brutto/mesačne

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti:

 • Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte na adresu školy alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.v termíne do 15. 07. 2024.
 • Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 • Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 Adresa školy:

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19

066 01 Humenné

 Kontakt:

 • : +421 905 335 223
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vážení rodičia,
v prílohe sú zverejnené výsledky prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 v jednotlivých študijných odboroch. Umiestnenie vášho dieťaťa zistíte na základe kódu testu.

 

Riaditeľ Strednej odbornej školy technickej, Družstevná 1474/19, 066 01 Humenné

prijme do pracovného pomeru

2 učiteľov odborných chemických predmetov v odbore 2860 K chemik operátor

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitú od 09. 2024 do 31. 08. 2025 s možnosťou predĺženia pracovnej zmluvy,
 • úväzok 100% (22 hodín/týždeň).

Kvalifikačné predpoklady:

 • v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov:
  • vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom študijnom odbore vrátane študijného programu uskutočňovaného v kombinácii príslušného študijného odboru s ďalším študijným odborom; 
  • doplňujúce pedagogické štúdium na získanie kvalifikačného predpokladu na výkon pracovnej činnosti v kategórii učiteľ podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona (možné doplniť aj po nástupe do zamestnania).

 Ďalšie požiadavky:

 • bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • spoľahlivosť, samostatnosť, komunikatívnosť, flexibilnosť,
 • prax v odbore vítaná.

Forma odmeňovania

 • v zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • hrubá mzda od 1161,50 € + príplatky.

Požadované doklady:

Uchádzač k žiadosti predloží tieto požadované údaje:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom, dodatok k diplomu),
 • súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti - platí len pre prijatých uchádzačov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti:

 • Žiadosť s potrebnými dokladmi a označením „výberové konanie“ posielajte na adresu školy alebo emailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 19. 06. 2024.
 • Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.
 • Vyhlasovateľ si  vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 Adresa školy:

Stredná odborná škola technická

Družstevná 1474/19

066 01 Humenné

 Kontakt:

 • tel: +421 905 335 223
 • email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

VUC-loga.png

Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II

 

Základné údaje projektu:

Názov projektu: Zlepšenie stredného odborného školstva v Prešovskom samosprávnom kraji II

Kód projektu: 401402DWS6

Operačný program: Program Slovensko 2021 – 2027

Spolufinancovaný fondom: ESF+

Priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie

Prijímateľ: Prešovský samosprávny kraj

Miesto realizácie projektu: Prešovský kraj, Slovensko

Zapojené SOŠ v rámci 8 okresov:

 • SOŠ technická, Volgogradská 1, Prešov
 • SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné
 • SOŠ polytechnická a služieb arm. gen. L. Svobodu, Bardejovská 715/18, Svidník
 • SOŠ technická, Levočská 40, Stará Ľubovňa
 • SOŠ technická, Kukučínova 483/12, Poprad
 • SOŠ gastronómie a služieb, Sídlisko duklianskych hrdinov 3, Prešov
 • SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov n. Topľou
 • SPŠ strojnícka, Duklianska 1, Prešov
 • SOŠ polytechnická J.A. Baťu, Štefánikova 39, Svit
 • SOŠ ekonomiky, hotelierstva a služieb J. Andraščíka, Pod Vinbargom 3, Bardejov

 Začiatok projektu: 01/2024

Ukončenie projektu: 12/2027

 Celkové oprávnené výdavky: 6 545 590,44 EUR

Maximálna výška NFP: 6 021 943,20 EUR

Cieľové skupiny:

 • deti, predovšetkým tie, ktoré navštevujú materské školy vrátane detí v núdzi, žiaci ZŠ a SŠ vrátane žiakov so ŠVVP v zmysle platnej legislatívy – žiaci stredných škôl
 • pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci v zmysle platnej legislatívy – PZ a OZ

 Hlavný cieľ projektu: 

 • Zvýšiť kvalitu odborného vzdelávania a prípravy prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce a podporou inkluzívneho prostredia v školách

Špecifické ciele národného projektu:

 • Podpora odbornej infraštruktúry pre výmenu, prenos a distribúciu odborných vedomostí a skúsenosti v oblasti zvyšovania kvality odborného a praktického vzdelávania.
 • Zvyšovanie úrovne odborných spôsobilostí manažmentu škôl.
 • Zvyšovanie úrovne didaktických a iných profesionálnych zručností i kompetencií pedagogických zamestnancov škôl.
 • Inovácia kurikula a edukačného procesu.
 • Podpora inkluzívneho vzdelávania žiakov.
 • Profesionalizácia marketingu škôl.

 Popis projektu: 

Cieľom národného projektu je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy prepojením vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce, zapojením zamestnávateľov do tvorby a inovácie obsahu vzdelávania, rozvíjaním profesionálnych zručností a kompetencií pedagogických zamestnancov (PZ) a podporou inkluzívneho prostredia v školách. Napĺňa odporúčania Iniciatívy CuRI realizovanej v Prešovskom samosprávnom kraji, ktoré majú znížiť nesúlad medzi zručnosťami absolventov stredných škôl a požiadavkami trhu práce. Je synergickým doplnením investičných zámerov pre zlepšenie a modernizáciu infraštruktúry pre odborné vzdelávanie a prípravu vybraných stredných odborných škôl na území Prešovského samosprávneho kraja. Prostredníctvom činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce, inovácií školských vzdelávacích programov a vzdelávania PZ sa zameriava na kvalitu odborného vzdelávania v PSK a zvýšenie uplatniteľnosti absolventov stredných škôl na trhu práce. Spolu s podporou marketingových aktivít stredných škôl na zvýšenie záujmu o odborné vzdelávanie a podporou inkluzívneho prostredia napĺňa ciele Programu Slovensko v oblasti kvalitného a inkluzívneho vzdelávania. Projekt rozvíja zručnosti a kompetencie žiakov stredných škôl vo väzbe na potreby zamestnávateľov, podporuje profesijný rast PZ, čím zvyšuje účinnosť vzdelávania na stredných odborných školách. Cieľovými skupinami projektu sú žiaci SŠ, pedagogickí a odborní zamestnanci podľa platnej legislatívy. Očakáva sa, že projekt celkovo podporí 300 zamestnaných osôb a 2 850 detí a mladých ľudí vo veku do 29 rokov, ktorí sú neaktívni. Zapojených bude 10 stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK.

Hlavná aktivita a podaktivity v rámci projektu:

 • Zlepšenie a inovácia stredného odborného školstva na území PSK (prostredníctvom inovácie školských vzdelávacích programov, obsahov a metód vzdelávania, podpory činnosti regionálnej platformy v oblasti školských politík prepojenej s trhom práce a vzdelávania pedagogických zamestnancov) o Podpora činnosti Regionálnej platformy ako nástroja spolupráce so zamestnávateľmi na zlepšenie kvality odborného vzdelávania v PSK.
  • Vzdelávanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov s dôrazom na realizáciu inovácií v odbornom vzdelávaní a zvyšovanie ich odborných a praktických kompetencií. o Inovácia školských vzdelávacích programov a materiálov zameraných na zvýšenie kompetencií potrebných pre prispôsobenie vzdelávania požiadavkám trhu práce a podpora zapájania zamestnávateľov do edukačného procesu.
  • Podpora inkluzívneho prostredia v zapojených školách. o Podpora marketingových aktivít na zvýšenie záujmu žiakov o odborné vzdelávanie. o Evalvácia aktivít NP.

Oznámenie o voľnom pracovnom mieste 

Stredná odborná škola technická, Družstevná 1474/19, 06601 Humenné, zastúpená Ing. Róbertom Juhásom, riaditeľom školy  príjme zamestnanca do pracovného pomeru na pozíciu: Supervízor

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dohodu o vykonaní práce, max. 350 hodín /kalendárny rok, predpokladané obdobie spolupráce do 31.10.2027
 • počet obsadzovaných miest: 1

Požadovaná kvalifikácia

Požadované vzdelanie

 • vysokoškolské vzdelanie min. II stupňa prednostne pedagogického alebo humanitného zamerania;
 • minimálne 3 ročná aktívna skúsenosť s mentoringom, tútoringom či kaučingom;
 • vítané predchádzajúce absolvovanie kurzu/ výcviku pre supervízorov

Požadovaná prax

 • minimálne 5 rokov praxe v inkluzívnom vzdelávaní dokladovaných na základe životopisu.

Náplň práce, zodpovednosť

 • poskytuje odbornú podporu pri zavádzaní mentoringu- tútoringu do prostredia školy,
 • pomáha vytvárať stratégie pri zavádzaní mentoringu na danej škole,
 • poskytuje supervíziu pedagogickým a odborným zamestnancom realizujúcim mentoring a tútoring v prostredí školy, poskytuje im konzultácie, usmerňuje ich, pripravuje odporúčania pre realizáciu aktivít v rámci mentoringu a tútoringu,
 • poskytuje spätnú väzbu členom mentoringového a podporného tímu, ktorá bude viesť k zvyšovaniu ich profesijných kompetencií,
 • komunikuje s garantmi a metodikmi NP, pripravuje odporúčania pre realizáciu vzdelávania a workshopov,
 • realizuje supervíziu vo vzťahu k záujmovým útvarom pre podporu individuálnych potrieb žiaka, realizuje evalváciu mentoringu a tútoringu v prostredí školy a priebežne navrhuje odporúčania pre efektívnu podporu realizácie aktivity,
 • pomáha skvalitňovať prácu s ľuďmi, hľadať nové efektívne prístupy, vnášať do práce s ľuďmi etické princípy,
 • zúčastňuje sa workshopov a programu mentoring a tútoring, podmienkou spolupráce je absolvovanie úvodného vzdelávania pre supervízorov, ktoré zabezpečuje PSK;
 • v prípade potreby spolupracuje pri nastavovaní mentoringových aktivít so zariadením poradenstva a prevencie.

 Zoznam požadovaných dokladov 

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe - mesiac/rok,
 • kópie dokladu o vzdelaní (vysokoškolský diplom),
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie sú požadované údaje v zmysle § 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v spojení s § 10 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to: 1. meno, priezvisko, rodné priezvisko uchádzača, pôvodné meno alebo priezvisko, ak došlo k zmene mena alebo zmene priezviska,  2. dátum narodenia, rodné číslo, miesto a okres narodenia, 3. adresu trvalého pobytu a u osoby narodenej v cudzine aj štát narodenia, 4. štátne občianstvo, 5. pohlavie, 6. číslo občianskeho preukazu alebo číslo pasu, 7. meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov.

Osobnostné predpoklady, skúsenosti a zručnosti

 • bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť na obsadzovanú pracovnú pozíciu,
 • spoľahlivosť, zodpovednosť, samostatnosť, pozornosť,
 • schopnosť pracovať, komunikovať a zdieľať informácie v tíme,
 • komunikačné zručnosti, adaptabilita a flexibilita v myslení,
 • užívateľské ovládanie PC (Word, Excel, Outlook), bežné internetové prehliadače pre prácu v systémoch verejne dostupných informácií – pokročilý.

Forma odmeňovania

 • hodinová sadzba 18,50 EUR

Termín a miesto podania žiadosti

Žiadosť so všetkými  požadovanými dokladmi je potrebné doručiť:

 • osobne, poštou v uzavretej obálke s označením: NEOTVÁRAŤ: „Voľné pracovné miesto -Supervízor“ a to v termíne do 06.02.2024, 
 • za dátum podania sa považuje dátum uvedený na odtlačku pečiatky SOŠ alebo pečiatky pošty.

 Adresa podania

Stredná odborná škola technická

Družstevna 1474/19
066 01 Humenné

Výberové konanie

 • na pracovný pohovor budú pozvaní len vybraní uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritériá a požiadavky súvisiace s obsadzovaným pracovným miestom a zašlú všetky požadované doklady,
 • komisia pre otváranie obálok má právo vyradiť uchádzačov, ktorí nezašlú všetky požadované doklady spolu so žiadosťou v stanovenom termíne a z uchádzačov, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady vyberie uchádzačov na základe životopisov, ktorých pozve na pracovný pohovor;
 • o termíne a mieste pracovného pohovoru budú uchádzači informovaní telefonicky alebo emailom.

 Kontakt

Kontaktná osoba: 

Ing. Róbert Juhás, riaditeľ školy

tel.: 0905 335 223 

e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

V Humennom  dňa 22.01.2024

logo sost fAndritz logo

Základné informácie o organizácii štúdia

Praktické vyučovanie bude poskytované:

 • vo výrobnom závode ANDRITZ Slovakia s.r.o., Chemlonská 1, 066 01 Humenné
 • a na SOŠ technická, Družstevná 1474/19, Humenné

Možnosť pracovného uplatnenia

Zamestnávateľ bude poskytovať praktické vyučovanie ako súčasť odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania formou denného štúdia:

 • v 4-ročnom študijnom odbore 2426 K Programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu operátor obrábacieho CNC stroja, operátor brúsiaceho CNC stroja, programátor CNC strojov.
 • v 4-ročnom študijnom odbore 2413 K Mechanik strojov a zariadení, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: pracovná činnosť zodpovedajúca povolaniu montážnik, obsluha strojov a zariadení na tvárnenie kovov, operátor deliacich strojov, zámočník, zvárač.
 • v 4-ročnom študijnom odbore 2697 K Mechanik elektrotechnik, absolvent úspešným absolvovaním štúdia získa úplné stredné odborné vzdelanie – maturitné vysvedčenie a výučný list. Možnosti pracovného uplatnenia absolventa: obsluha, zabezpečovanie servisu a riadenie silnoprúdových rozvodov strojov a zariadení aj pomocou automatizačnej techniky. Obsluha pneumatických a hydraulických strojov a prístrojov ovládaných ručne, elektricky alebo počítačom. Programovanie automatov. Uvedené pracovné činnosti zodpovedajú povolaniu : elektromechanik, údržbár, CNC údržbár, Automatizačný inžinier – elektrotechnik.

Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka

Zamestnávateľ poskytne žiakovi hmotné zabezpečenie:

 • osobné ochranné pracovné prostriedky v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie, na ktoré sa žiak pripravuje,
 • posúdenie zdravotnej, zmyslovej a psychologickej spôsobilosti žiaka, ak sa na výkon praktického vyučovania jej posúdenie vyžaduje,
 • príspevok na stravovanie u zamestnávateľa v rovnakom rozsahu, v akom poskytuje zamestnávateľ zamestnancovi, ktorý vykonáva povolanie.

 Zamestnávateľ poskytne žiakovi finančné zabezpečenie:

 • podnikové štipendium pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve,
 • odmenu za produktívnu prácu pre jednotlivé ročníky denného štúdia zadefinované v učebnej zmluve.

Kritériá pre výber úspešných uchádzačov určené zamestnávateľom

Výber uchádzačov na uzatvorenie učebnej zmluvy sa uskutoční na základe:

 • hodnotenia študijných výsledkov za 6. až 9. ročník ZŠ,
 • prijímacieho pohovoru,

V prípade záujmu o bližšie informácie nás prosím kontaktujte:

ANDRITZ Slovakia s.r.o.

Mgr. Dávid Balko, Recruiter, +421 918 791538, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

SOŠ technická

Mgr. Andrea Drábová, zástupkyňa riaditeľa, +421 911 191 230, Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Prehľad udalostí

Žiadne udalosti

Partneri a sponzori

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: