Študenti absolvovali skoro trojtýždňovú pracovnú stáž v takomto zložení:

  • 30 študentov zo študijných odborov mechanik elektrotechnikelektrotechnika bolo vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike,
  • 8 študentov zo štúdijného odboru grafik digitálnych médií bolo vo firme FINIDR, s.r.o. v meste Český Těšín v Českej republike,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru mechanik strojov a zariadení boli vo firme Spomasz-Wronki Grupa SFPI Sp. z o.o. v meste Wronki v Poľsku,
  • 4 študenti zo štúdijného odboru mechanik strojov a zariadení boli vo firme GELG Sp. z o.o. v meste Wronki v Poľsku.

Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré  žiaci nadobudli v domácej krajine.  Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci  prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v cudzom jazyku si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby (Ing. R. Juhas, Ing. M. Krupa a Ing. J. Žinčák) im zároveň vykonávali aj monitoring.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXEEUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Erasmus plus logo
sost logo

Fotogaléria z akcie