Prehľad záujmovej činnosti

#Vedúci záujmového útvaruNázov aktivity
1 Katarína Dravecká Bedminton
2 Viktor Cerula Cudzí jazyk efektívne
3 Miroslav Kalanin Elektrikárske meranie
4 Michal Kulan Florbal
5 Martina Kotusová Foto krúžok
6 Štefan Tomčák Futbal I
7 Štefan Tomčák Futbal II
8 Anna Holodová Gramotnosť vo financiách
9 Iveta Fedurčáková Chemický krúžok 1
10 Stanislav Ivanko Chemický krúžok 2
11 Andrea Biľová Horolezecký krúžok
12 Katarína Jakubová Každodenná angličtina
13 Martina Miklošová Konverzačná angličtina
14 Milan Mihaľov Komunikačná angličtina
15 Natália Mattová Krúžok talentov
16 Mária Džambová Matematika bez stresu
17 Andrea Biľová Pohybový krúžok Radosť
18 Ladislav Kostolník Programovanie CNC strojov
19 Lucia Alexovičová Slovenčina bez stresu
20 Viktor Cerula Strelecký krúžok

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: