Študenti absolvovali skoro trojtýždňovú pracovnú stáž v takomto zložení:

  1. 20 študentov zo študijných odborov Mechanik elektrotechnik a Elektrotechnika bolo vo firme ENERGOROZVODY, s.r.o. v meste Javorník v Českej republike,
  2. 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení bolo vo firme APROMA, a.s. v meste Ostrava v Českej republike,
  3. 8 študentov zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme ARMATURY Group, a.s. v meste Dolní Benešov v Českej republike,
  4. 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TAWESCO, s.r.o. v meste Kopřivnice v Českej republike,
  5. 4 študenti zo štúdijného odboru Mechanik strojov a zariadení boli vo firme TATRA Metalurgie, a.s. v meste Kopřivnice v Českej republike.

Navyše sme v tomto ročníku mali aj dvoch študentov – absolventov odboru Elektrotechnika na dlhodobej stáži ErasmusPRO v trvaní 8 mesiacov vo firme AiNeuron, s.r.o. v meste Havířov v Českej republike.

Prax nadväzovala na teoretické vedomosti, ktoré  žiaci nadobudli v domácej krajine.  Pod odborným vedením svojich tútorov žiaci  prenášali svoje teoretické vedomosti do praxe. Každodennou komunikáciou v cudzom jazyku si zdokonalili svoje jazykové znalosti. Všetci žiaci mali v rámci pracovnej stáže zabezpečené ubytovanie, stravu, dopravu i poistenie. Sprevádzajúce osoby (Ing. R. Juhás, Ing. M. Krupa a Ing. J. Žinčák) im zároveň vykonávali aj monitoring.

Za úspešné absolvovanie odbornej stáže získali CERTIFIKÁT O ABSOLVOVANÍ PRAXEEUROPASS MOBILITY, ktorý zlepšuje transparentnosť kvalifikácií a mobilitu študentov a pracovníkov na európskom pracovnom trhu.

Erasmus plus logo
sost logo

Fotogaléria z akcie