Zmluvy PO

Zmluvy

#NázovSubjektDátum
1 Zmluva o dielo R-PROJEKT Humenné s.r.o. 10.01.2022
2 Zmluva o prenájme nebytových priestorov Atletický klub Humenné 25.01.2022
3 Zmluva o dielo Lamina Prešov, s.r.o. 01.03.2022
4 Mandátna zmuva na výkon stavebného dozoru AVARM s.r.o. 01.03.2022
5 Zmluva o pripojení do distribúčnej siete SPP - distribúcia a.s. 16.03.2022
6 Dohoda o partnerstve Memoria, nezisková organizácia 28.03.2022
7 Dodatok č.1 k zmluve o dielo Lamina Prešov, s.r.o. 05.04.2002
8 Rámcová kúpna zmluva Messer Tatragas 27.05.2022
9 Erasmus+ 2022 Národná agentúra programu Erasmus 15.07.2022
10 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky 25.08.2022
11 Zmluva o dielo R-PROJEKT Humenné s.r.o. 08.09.2022
12 Zmluva o združenej dodávke elektriny Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 05.12.2022
13 Kúpna_zmluva Marcel Mastik 05.12.2022

#NázovSubjektDátum
1 Zmluva o spolupráci a licencia The Duke of Edinburgh's International Award Slovensko, o.z. 12.07.2021
2 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku, Dodatok č.1 Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Humenné 27.10.2021
3 Zmluva o nájme nebytových priestorov Plavecký klub Chemes 05.11.2021
4 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 22.12.2021
5 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 22.12.2021
6 Zmluva o poskytovaní verejných služieb Orange 22.12.2021
7 ZMLUVA O POSKYTNUTÍ GRANTU na Projekt s jedným príjemcom v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu
 

#NázovSubjektDátum
1 Dodatok č.1 k zmluve č.527 o množstevnom zbere, preprave a zeškodňovaní komunálneho a drobného stavebného odpadu Technické služby mesta Humenné 14.01.2020
2 Návrh poistnej zmluvy na poistenie osôb prepravovaných v motorovom vozidle Union poisťovňa, a.s 08.01.2020
3 Darovacia zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 07.01.2020
4 Zmluva o nájme nebytových priestorov Atletický klub Humenné 13.02.2020
5 Dodatok k poistnej zmluve Union poisťovňa 25.02.2020
6 Smlouva o spolupráci pro zajištění výkonu odborné praxe AGAMOS, s.r.o. 26.02.2020
7 Mandátna zmluva Ing. Silvia Klajbanová  S-Consult 11.03.2020
8 Nájomná zmluva Hattech, s.r.o. 03.04.2020
9 Rámcová kúpna zmluva Messer Tatragas spol. .s.r.o. 20.05.2020
10 Zmluva o dielo CUBS plus s.r.o. 18.06.2020
11 Erasmus+ - Zmluva o poskytnutí grantu Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 20.07.2020
12 Zmluva o dielo Finanse SK s.r.o. 21.07.2020
13 Návrh poistnej zmluvy Union poisťovňa, a.s. 31.08.2020
14 Zmluva o dielo PLC s.r.o. 21.08.2020
15 Zmluva o dielo Finanse SK s.r.o. 02.09.2020
16 Zmluva o dielo Finanse SK s.r.o. 30.09.2020
17 Mandátna zmluva Fames s.r.o. 30.09.2020
18 Zmluva o nájme nebytových priestorov Miloš Babjak 29.10.2020
19 Zmluva o dielo L-K STAV s.r.o. 03.11.2020
20 Zmluva o dielo ZES plus s.r.o. 02.11.2020
21 Mandátna zmluva Michal Dzugas - DO-Mi-STAV 25.11.2020
22 Zmluva o združenej dodávke elektriny Energie2, a.s. Bratislaba 08.12.2020

#NázovSubjektDátum
1 Dodatok k Zmluve o poskytovaní stravy Helena Kirešová 15.01.2019
2 Nájomná zmluva Xerox 29.01.2019
3 Darovacia zmluva Agamos SK s.r.o 17.04.2019
4 Zmluva o dielo Pamir Line Plus 26.04.2019
5 Zmluva o dielo Energobyt 28.06.2019
6 Dodatok č.2 k Zmluve o poskytovaní stravy Helena Kirešová 01.09.2019
7 Zmluva o dielo Pamir Line Plus 02.09.2019
8 Zmluva o dielo Pamir Line Plus 08.11.2019
9 Zmluva o poskytnutí grantu SAAIC 06.12.2019
10 Poistná zmluva Union poisťovňa, a.s. 18.12.2019

#NázovSubjektDátum
1 Zmluva o nájme Obec Oľka 24.01.2018
2 Zmluva o dielo František Marinčák 31.01.2018
3 Rámcová kúpna zmluva Stavmat stavebniny 28.03.2018
4 Zmluva o dielo CUBS plus s.r.o., Košice 11.05.2018
5 Zmluva o poskytnutí služieb CUBS plus s.r.o., Košice 11.05.2018
6 Zmluva o spolupráci pri realizácii národného projektu "Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP" Štátny inštitút odborného vzdelávania Bratislava 11.05.2018
7

Zmluva o spracovani osobnych udajov

asc Applied Software Consultants 25.05.2018
8 Dohoda o poskytnutí finančného príspevku na podporu zamestnávania znevýhodneného uchádzača o zamestnanie UPSVaR Humenné 29.05.2018
9 Erasmus+ Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu 13.06.2018
10 Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Humenné 02.07.2018
11 Darovacia zmluva Východoslovenská distribučná, a.s., Košice 07.09.2018
12 Zmluva o dielo Duto Mont s.r.o. 10.07.2018
13 Zmluva o dielo Energobyt 11.07.2018
14 Zmluvy o vykonaní odbornej praxe pre odbor biotechnológia a farmakológia viacero subjektov 26.09.2018
15 Zmluvy o vykonaní odbornej praxe pre odbor mechnik strojov a zariadení viacero subjektov 26.09.2018
16 Zmluvy o vykonaní odbornej praxe pre odbor mechanik elektrotechnik viacero subjektov 30.09.2018
17 Zmluvy o vykonaní odbornej praxe pre odbor grafik digitálnych technológií viacero subjektov 30.09.2018
18 Zmluva o spracovaní osobných údajov Ing. Miroslav Novotný - BOZPON 01.10.2018
19 Zmluva o výpôžičke Prešovský samosprávny kraj 01.11.2018
20

Zmluva o udrzbe a servise

Xerox 27.11.2018
21 Zmluva o spolupráci Východoslovenská distribúčna, a.s. 06.12.2018
20 Darovacia zmluva Východoslovenská distribúčna, a.s. 21.12.2018

#NázovSubjektDátum
1 Zmluva o nájme Obec Oľka 09.01.2017
2 Dodatok č.1 k Zmluve o spolupráci pri podpore prevádzky Cisco akadémie Technická univerzita v Košiciach 10.02.2017
3 Darovacia zmluva Východoslovenská energetika Holding a.s. 15.02.2017
4 Zmluva o spolupráci Východoslovenská distribučná, a.s. 01.03.2017
5 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická ascociácia pre medzinárodnú spoluprácu 19.06.2017
6 Darovacia zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 30.06.2017
7 Darovacia zmluva Bukóza Holding, a.s. 12.09.2017
8 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Mgr. Vajs Vladimír, Reklamná agentúra WM 31.08.2017
9 Zmluva o vykonaní odbornej praxe 1. Humenská, a.s. 31.08.2017
10 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Printon s.r.o. 31.08.2017
11 Zmluva o vykonaní odbornej praxe CVČ Dúha Humenné 31.08.2017
12 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Martin Grec - GRE-CO 31.08.2018
13 Zmluva o vykonaní odbornej praxe IKAS s.r.o. 31.08.2017
14 Zmluva o vykonaní odbornej praxe ROYAL MEDIA SR s.r.o. 31.08.2017
15 Zmluva o vykonaní odbornej praxe TESCO STORES SR, a.s. 31.08.2017
16 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Mestské kultúrne stredisko Humenné 31.08.2017
17 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Chemko, a.s. Slovakia 27.09.2017
18 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Lekáreň NÁDEJ, Revital plus s.r.o. Snina 27.09.2017
19 Zmluva o vykonaní odbornej praxe EVA, s.r.o. Nižný Hrušov 28.09.2017
20 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Blíženci s.r.o. Vranov nad Topľou 27.09.2017
21 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Farmalex, spol. s r.o. Prešov 27.08.2017
22 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Bukóza progres, a.s. 08.09.2017
23 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Andritz Slovakia s.r.o. 12.09.2017
24 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Kovostroj, a.s. Medzilaborce 14.09.2017
25 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Daniel Fedorčák-autooprava 13.09.2017
26 Zmluva o vykonaní odbornej praxe DUTO MONT, s.r.o. 13.09.2017
27 Zmluva o vykonaní odbornej praxe ZEVADENT s.r.o. 13.09.2017
28 Zmluva o vykonaní odbornej praxe CNC GOLD, s.r.o. 13.09.2017
29 Zmluva o vykonaní odbornej praxe RMR Slovensko s.r.o. 18.09.2017
30 Zmluva o vykonaní odbornej praxe JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné 18.09.2017
31 Zmluva o vykonaní odbornej praxe MARBER, spol. s.r.o. 20.09.2017
32 Zmluva o vykonaní odbornej praxe UEZ s.r.o. 20.09.2017
33 Zmluva o vykonaní odbornej praxe VVS, a.s. 05.10.2017
34 Darovacia zmluva Kovostroj a.s. Medzilaborce 02.10.2017
35 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Del Casting, a.s. 02.10.2017
36 Zmluva o nájme CFT Academy Slovakia 05.10.2017
37 Zmluva o vypôčičke Agamos s.r.o. 12.10.2017
38 Zmluva o vykonaní odbornej praxe Chemstroj, s.r.o. 24.11.2017

#NázovSubjektDátum
1 Nájomná zmluva Detský Ados s.r.o. 10.02.2016
2 Mandátna zmluva Advokátska kancelária  - JUDr. Anton Wagner 01.04.2016
3 Zmluva o dielo Ján Megis - MGS ELEKTROSYSTÉMY 17.05.2016
4 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická ascociácia pre medzinárodnú spoluprácu 09.06.2016
5 Darovacia zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 10.06.2016
6 Zmluva o dielo DUTO MONT, s.r.o. 12.07.2016
7 Darovacia zmluva Marek Brehovský 20.07.2016
8 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov MARBER spol. s r.o. 05.09.2016
9 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov UEZ s.r.o. 05.09.2016
10 Zmluva a poskytovaní praktického vyučovania Chemstroj, s.r.o. 14.09.2016
11 Zmluva o nájme nebytových priestorov CFT Academy Slovakia, občianské združenie 17.10.2016
12 Zmluva o dielo Archima, s.r.o. 26.10.2016
13 Nájomná zmluva Dušan Matta 18.11.2016
14 Zmluva o vzájomnej spolupráci Akadémia vzdelávania a mediačného poradenstva n.o. 30.11.2016

#NázovSubjektDátum
1 Dodatok č.5 k Zmluve o nájme nebytových priestorov č.1 Pavol Hric - ROASS 01.02.2015
2 Zmluva o poskytovaní vzdelávacích služieb EDU CER, s.r.o.  
3 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č.285/2015 NÚCEM 08.01.2015
4 Rámcová zmluva č.2015/1493 DATALAN a.s. 12.02.2015
5 Zmluva o spolupráci pri podpore prevádzky CISCO Akadémie TU Košice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Podporné centrum pre CISCO Akadémie 11.03.2015
6 Kupná zmluva Volejbalový klub CHEMES Humenné 17.04.2015
7 Zmluva o poskytnutí grantu na projekt v rámci programu ERASMUS+ Slovenská akademická ascociácia pre medzinárodnú spoluprácu 17.07.2015
8 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov ANDRITZ Slovakia s.r.o. 02.09.2015
9 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Del Casting, a.s. Snina 07.09.2015
10 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov HPK kovo Humenné 15.09.2015
11 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov JEV-ROŠT AJ, s.r.o. Humenné 07.09.2015
12 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov RMR Slovensko, s.r.o. Humenné 07.09.2015
13 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Radovan Rogala 02.09.2015
14 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov ART- Media 03.09.2015
15 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Bukóza Holding, a.s. 22.09.2015
16 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov CVČ Dúha 31.08.2015
17 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Martin Grec GRE-CO 03.09.2015
18 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Humenská televízia, s.r.o. 31.08.2015
19 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov IKAS, s.r.o. 03.09.2015
20 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov JDA Trans s.r.o. 03.09.2015
21 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Kovostroj, a.s. Medzilaborce 17.09.2015
22 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov MiVA-Michal Vadila 02.09.2015
23 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov MIGA spol. s r.o. Trebišov 03.09.2015
24 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Mestský dom Kultúry Vranov nad Topľou 02.09.2015
25 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Mestské kultúrne stredisko Humenné 03.09.2015
26 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Penzión PROXIMA 03.09.2015
27 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Podvihorlatská tlačiareň 03.09.2015
28 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Reklamná agentúra Alice 03.09.2015
29 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Sharp-Comp 03.09.2015
30 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Tesco Stores SR, a.s. 07.09.2015
31 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov UEZ s.r.o. 28.08.2015
32 Dohoda o zabezpečení odborného výcviku žiakov Východoslovenská distribučná, a.s. 16.10.2015
33 Zmluva o nájme nebytových priestorov Športový klub Gymnázium Humenné občianské združenie 30.09.2015
34 Zmluva o poskytovaní stravy Helena Kirešová 30.09.2015
35 Darovacia zmluva Rodičovské združenie pri SOŠ technickej 20.10.2015
36 Darovacia zmluva Východoslovenská distribučná, a.s. 27.10.2015
37 Nájomná zmluva HEMIKO, s.r.o. Michalovce 01.10.2015
38 Nájomná zmluva Delikomat Slovensko, spol. s r.o. 23.11.2015
39 Nájomná zmluva Silvia Regulová 25.11.2015
40 Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu Centrum vedecko-technických informácií SR 27.07.2015

Kontakt

Stredná odborná škola technická Humenné
Družstevná 1474/19
066 01 Humenné

CUBS Kontaktne udaje

Telefón

Riaditeľ:
0905 335 223
Zástupca OP:
0911 191 230
Zástupca VP:
0948 840 510
Sekretariát:
0948 174 742
Vrátnica:
0911 083 685

Email

Škola:
Riaditeľ:
Zástupca OP a VP:
Výchovný poradca: