Sprevádzajúci lektor Technického múzea postupne vysvetlil žiakom históriu od parných strojov, cez prvé zariadenia výroby elektrickej energie až po výrobu elektrickej energie na Vážskej kaskáde. Súčasťou výkladu boli aj názorné ukážky činnosti strojov.

Po skončení exkurzie si žiaci prezreli Vianočnú výzdobu a trhy na Hlavnej ulici v Košiciach.

Exkurzia prispela k prehĺbeniu poznatkov z výuky teoretických predmetov elektrotechniky a strojárstva. U niektorých žiakov to možno prebudí ešte väčší záujem o študijný odbor.


Fotogaléria z akcie