Lektorkami boli JUDr. Mgr. Jana Ulipová, MBA a psychologička Mgr. Elena Dančíková z Rodinnej poradne v Humennom.  Uskutočnené aktivity mali medzi žiakmi veľmi pozitívnu odozvu a obohatili ich o množstvo zaujímavých informácií. Srdečná vďaka patrí pracovníčkam Rodinnej poradne v Humennom.

 Fotografie z akcie