V úvode nám pracovníci katedry predstavili výchovno-vzdelávací proces katedry. Potom sme si vypočuli sme si prednášku na tému „ Možnosti prípravy prevádzky v dispečerskom systéme SCADA“.

Nasledovala návšteva energetického inteligentného  laboratória – Smart Industry Lab. Toto laboratórium modeluje distribučnú sústavu nízkeho napätia. Do prevádzky ho uviedla spoločnosť Východoslovenská distribučná (VSD) v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach. Laboratórium  simuluje podmienky v inteligentnej domácnosti a slúži na testovanie hybridných fotovoltických systémov.

Potom nasledovala prehliadka ďalších laboratórií ako napríklad Laboratórium elektromagnetickej kompatibility, laboratórium čiastkových výbojov, a iné.

Po obede nasledovala historická prehliadka s výkladom pri Dolnej bráne a Dómu sv. Alžbety.

Aký je prínos tejto pracovnej cesty ? Je to predovšetkým prehlbovanie spolupráce s VSD Naši žiaci majú možnosť sa zamestnať po skončení štúdia vo VSD a prípadne študovať a spomínanej katedre. Veľkou devízou je aj príležitosť pre našich žiakov uskutočniť niektoré typy meraní na tejto katedre. Samozrejme ku kladom patrí aj možnosť rozhovorov s učiteľmi a majstrami ostatných partnerských škôl.

 Fotografie z akcie