SOŠ technickú reprezentovali:

  1. Kolesár Sebastián – I.A
  2. Budz Alex – I.A
  3. Ichová Angels Iris – I.B
  4. Misár Matúš – I.C
  5. Šipoš Dárius – I.C

SOŠ technická sa na územnej súťaži  družstiev prvej pomoci umiestnila na 4 mieste.

 Fotografie z akcie