A tak, aby sme si vhodne mohli osviežiť pamäť a určité skutočnosti v nej upevniť a zaregistrovať, rozhodli sme sa, komunita I.D s triednou učiteľkou Ing. Andreou Biľovou, navštíviť Technické múzeum v Košiciach, ktoré ponúka širokú paletu expozícií s tematikou nám príbuznou, zameranou na strojársku výrobu.

Našim cieľom sa stala expozícia „metalurgia a baníctvo“. Doterajšie vedomosti sme obohatili o ťažbu, spracovanie nerastných surovín, ktoré sú východiskovým základom v metalurgickom priemysle strojárskej výroby.

Výmena skúseností a zážitkov z odbornej exkurzie nás prebrala z nárazových či stresových situácií predchádzajúcich dní. Priniesla nám uspokojenie a presvedčenie, že môžeme všedný pracovný deň obohatiť o nové poznatky alebo prehĺbiť staré vedomosti, ktoré neskôr môžeme pokojne vyrozprávať ako svoj všedný deň strávený so svojimi spolužiakmi a triednou učiteľkou v košickom Technickom múzeu.


Fotogaléria z akcie