Konkrétne našim cieľom bolo vystúpiť zo Zemplínskych Hámrov na Sninský kameň a cez Tri Table zostúpiť na Morské oko, kde sme sa ubytovali na chate s názvom Rybárka. Po načerpaní energie z výstupu nasledovala obhliadka Morského oka, varenie guľáša a večerné posedenie a rozprava pri ohni.

Musíme skonštatovať, že chvíle strávené v pohode, na zdravom vzduchu pri utužovaní vzťahov v triede, nemožno ničím iným nahradiť. Vzťahy k prírode, k ľuďom okolo nás, to sú hodnoty, ktoré nám pomôžu i v ďalších školských chvíľach a pridajú životného optimizmu. Veď putovanie, v akejkoľvek forme, obohacuje náš okruh vedomostí a zároveň vznikajú nové priateľstvá žiakov so spoločnými záujmami.


Fotogaléria z akcie