Dvaja žiaci získali titul – úspešný riešiteľ:

Marko Brudňák I.Bg – úspešnosť 83,3% - percentil 97,6%.

Noemi Nagyová II.Bch – úspešnosť 63,3% - percentil 79,6%.

Úspešným riešiteľom gratulujeme a všetkým súťažiacim ďakujeme, že sa nebáli zapojiť do súťaže.

 Fotografie zo súťaže