A tak sa naša škola zapojila do projektu „Hilti stroje pre školy“, kde nám firma Hilti Slovakia spol. s r.o. v spolupráci s firmou ANDRITZ Slovakia s.r.o. odovzdala do užívania rôzne druhy akunáradia, ktoré budú naši žiaci používať najmä na hodinách praktického vyučovanie v dieľňach a laboratóriach našej školy.

Aj touto cestou by sme veľmi srdečne chceli poďakovať obidvom firmám a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.