Žltá farba kvetov symbolizuje Dávidovu hviezdu, ktorú boli deti nútené v priebehu nacistických perzekúcií nosiť. Ďakujeme Slovenskému národnému múzeu, Múzeu židovskej kultúry v Bratislave za cibuľky, šikovnému údržbárovi za zhotovenie záhonu a za odbornú prednášku a pomoc pri vysádzaní našej kolegyni.