Školy v 46 členských krajinách Rady Európy si každý rok 26. septembra pripomínajú tento deň prostredníctvom rôznorodých aktivít. Aj na pôde našej školy sme v rámci hodín cudzieho jazyka pripravili zaujímavé aktivity, kde si žiaci mohli vyskúšať využívanie cudzích jazykov v praxi – rozpoznávanie cudzích jazykov prostredníctvom posluchu i písaného slova.

V spolupráci s Mgr. Sivčom v rámci odbornej praxe si naši grafici pripravili návrhy na logo EDJ pre budúci rok. Niektoré z návrhov si je možné prezrieť na paneli vo vestibule školy spolu s informačným panelom o cudzích jazykoch a európskych krajinách.