Na úvod zazneli z reproduktorov presne o 10:00 sirény a po nich kostolné zvony. V rámci pásma slova a hudby boli prezentované 3 príhovory – jedného z preživších Ladislava Welvarda, emeritného arcibiskupa Roberta Bezáka a modlitba rabína Kapustína.

Na akcii bolo postupne prečítaných 70 mien obetí, a potom 70 mien záchrancov. Zo žiakov školy každý prečítal 10 mien a potom zapálil sviečku a položil pred ňu kamienok.