Z našej školy sa stretnutia zúčastnili Ing. Krupa Miloš, Ing. Krídla Jozef a Ing. Kalanin Miroslav. Začali sme v budove VSD, a.s. – AB v Poprade - Stráže. Tu nám pracovníci VSD pripravili tri prednášky:

  1. Umelá inteligencia – obsluha zákazníka Elektra
  2. Neoprávnené odbery elektriny
  3. BESS – Battery energy storage system

Po prednáškach sme sa presunuli do Bachledovej doliny, kde sme si pozreli batériové úložisko a činnosť batérie.

Potom stretnutie pokračovalo v priateľskom duchu plnom rozhovorov a poznávaním scenérie spomínanej doliny.

Pre zúčastnených učiteľov a majstrov odborného výcviku partnerských škôl to bol deň plný poznatkov a zážitkov. Touto cestou by som sa chcel poďakovať spoločnosti VSD, a.s. za toto stretnutie a vyjadriť nádej, že takéto stretnutia budú pokračovať aj budúcnosti.

Fotografie z akcie