Celý týždeň sa niesol prípravou červených stužiek a  besedami s koordinátorkou VMR na danú tému. Vo vestibule školy bol pripravený panel, ktorý okrem základných informácií o kampani Červené stužky obsahoval výzvu nielen pre žiakov, a to obliecť sa v piatok, 1. decembra, do červeného odevu. Táto výzva bola taktiež zverejnená cez EduPage a na facebookovej stránke školy.

Piatok, 1. decembra, mnohí žiaci a zamestnanci školy naplnili vyhlásenú výzvu a prišli do školy v červenom. V tento deň sme si pripli červené stužky a symbolicky sme tak vyjadrili solidaritu s ľuďmi trpiacimi na HIV a AIDS.

Zaujímavo a zmysluplne trávili triedy III.Ag, III.Bch, III.Bpo, IV.Bg, IV.Cch a IV.Cm, ktorých žiaci sa počas 3. a 4. vyučovacej hodiny zúčastnili aktivít organizovanými v spolupráci s Úradom regionálneho zdravotníctva v Humennom. Žiaci si interaktívnou formou osvojili vedomosti o víruse HIV a ochorení AIDS.

Na záver tohto školského dňa sme na školskom dvore vytvorili „živú“ červenú stužku čo bolo asi najvýraznejším gestom, ktorým sme prejavili podporu ľuďom, ktorých sa HIV a AIDS bytostne dotýkajú. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, ktorí sa čo i len najmenšou aktivitou zapojili a prispeli k úspešnej realizácii tejto kampane.