Cieľom  videokonferencie bolo priniesť najnovšie poznatky o aktuálnych trendoch vo vybraných odboroch, vďaka čomu môžu robiť informovanejšie rozhodnutia pri výbere ich budúceho povolania. Z našej školy sa zúčastnili žiaci IV.A, IV.B a IV.C a sledovali relácie zamerané hlavne na nové trendy v elektrotechnike, strojárstve a informačných technológiách. Konferencia prebiehala podľa vopred stanoveného programu a pozostávala z dvoch rečníckych panelov.