Porozumením textu sa žiak dostáva do „vnútra " textu, odhaľuje obsah a tým sa dostáva k poznaniu. Text sa stáva kultúrnym nástrojom, ktorý žiaka rozvíja, posúva jeho horizont a obohacuje ho. Porozumenie textu má aj konštruktívny charakter. Znamená to, že žiak získané informácie pretransformuje a v duchu si vytvára vlastnú verziu (interpretáciu textu).

 Fotografie zo súťaže