Je založený na troch nosných pilieroch: myšlienka, koncept, prototyp, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Je to rozsiahly proces spolupráce medzi žiakmi základných a stredných škôl a študentmi vysokých škôl, ktorí spolupracujú ako rovnocenní partneri pri výrobe vynálezov počas jedného školského roka.

Siedmy ročník priniesol výbornú spoluprácu medzi našou školou, Cirkevnou spojenou školou v Humennom a Strojníckou fakultou Technickej univerzity v Košiciach. Žiaci základnej školy pod vedením aktívnej Mgr. Moniky Drábovej nakreslili svoj vysnívaný vynález, študenti Strojníckej fakulty TUKE premenili nakreslený návrh na funkčný koncept a naši žiaci Dominik Zeleňák, Lukáš Srok, Štefan Kollárik, Samuel Balica a Oliver Überlauer v spolupráci s vyučujúcimi Ing. Ladislavom KostolníkomIng. Milošom Krupom technické výkresy premenili na skutočný prototyp vynálezu, ktorý dostal meno DODO 1000. Ide o pomocníka pri upratovaní, ktorý jazdí po triede a zbiera odpadky, hračky alebo pomôže pani učiteľke zbierať zošity od detí. DODO 1000 mal na podujatí veľký úspech a už teraz sa tešíme na ďalší ročník MyMachine.

Fotografie z akcie